Vooraankondiging subsidieoproep Goed Gebruik Geneesmiddelen Personalised Medicine Farmacogenetica

Op 16 oktober wordt de subsidieoproep Personalised Medicine Farmacogenetica vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen opengesteld.

Aanleiding

Doorverwijzing voor (ernstige) bijwerkingen of ineffectiviteit van geneesmiddelen van de eerstelijns- naar de tweedelijnszorg komt regelmatig voor. DNA-paspoorten, die op basis van een DNA-profiel de effectiviteit van een geneesmiddel en de juiste dosering voorspellen, kunnen mogelijk doorverwijzingen voorkomen.

Klinisch valideren

Omdat er nog veel vragen zijn en klinisch bewijs van hoge kwaliteit ontbreekt, zal in de subsidieronde Personalised Medicine Farmacogenetica gevraagd worden om de diagnostiek klinisch te valideren, bijvoorbeeld met drug therapeutic monitoring. Ook gaat het hierbij om onderzoek doen naar secundaire uitkomstmaten. Zoals naar de effectiviteit, de langetermijneffecten na behandeling (na 12 weken), de selectie van specifieke doelgroepen, de impact op kwaliteit van leven, juist meer of minder zorgvraag, en het meer of minder wisselen van medicamenten. Ten slotte wordt er ook om kosteneffectiviteitsanalyses gevraagd.

2 specifieke ziektegebieden

De kans dat eerstelijns implementatie slaagt, zal toenemen met geïntegreerde projectvoorstellen die naast bovenstaande beschreven doelen ook implementatieroutes bevatten. Zo kunnen de resultaten tot (landelijke) behandelrichtlijnen worden gebracht en worden routes tot vergoeding uitgezet. Het wordt tevens aanbevolen om een werkpakket gewijd aan voorlichting en onderwijs voor zowel patiënten als behandelaars op te nemen in de aanvraag.
De doelgroep bestaat uit patiënten van de meest voorgeschreven geregistreerde geneesmiddelen binnen de specifieke ziektegebieden cardiologie en psychiatrie (N.B. uitsluitend deze twee ziektegebieden), waarbij doorverwijzing naar de tweedelijnszorg voor (ernstige) bijwerkingen of ineffectiviteit van geneesmiddelen vaak voorkomt.

Beschikbare subsidie

ZonMw stelt  4 miljoen euro beschikbaar voor subsidies om te komen tot de vergoeding en eerstelijnszorg implementatie van DNA-paspoorten. Samenwerking is een voorwaarde. Daarom verwachten we dat alle relevante stakeholders betrokken zijn, zoals huisartsen, apothekers (bijvoorbeeld KNMP) en ziekenhuisapothekers,  academici of specialisten. Ook is het van belang het Zorginstituut Nederland (ZIN) tijdig te consulteren over de nodige voorwaarden voor vergoeding.

Meer informatie

Meer informatie over de oproep zal beschikbaar zijn vanaf 16 oktober. Houd de website in de gaten! Let op: wilt u een aanvraag indienen? Zorg dan dat u een projectidee instuurt voor 9 januari 2024, 14.00 uur.