Vooraankondiging Ronde 2: implementatie van kennis en interventies in de praktijk.

Zorgprofessional in gesprek met patiënt
Vooraankondiging - Ronde 2: implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in de praktijk.

Meer informatie

Aanleiding
Als blijkt uit onderzoek dat een interventie kosteneffectief is, wil ZonMw graag dat deze resultaten hun weg vinden naar toepassing in de praktijk. Hiervoor is soms een zetje nodig om dit te realiseren, vooral om de organisatie van zorg te optimaliseren. ZonMw stelt daarom €3 miljoen beschikbaar voor subsidies voor de implementatie, verspreiding en/of doorgeleiding van kennis, behandelingen, interventies en zorginnovaties. In deze subsidieoproep wordt met implementatie o.a. het volgende bedoeld: het verspreiden van nieuwe werkwijzen, methoden of manieren om de zorg uit te voeren of te organiseren, het toepassen van vaardigheden of trainingen, het borgen van de kennis in richtlijnen en van het gebruik in de praktijk. In deze subsidieronde staan de principes van passende zorg centraal: waardegedreven, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek en positieve gezondheid.


Beschikbare subsidie
Een implementatiesubsidie kan uitsluitend worden aangevraagd voor verdere implementatie van afgeronde, bewezen kosteneffectieve, niet-farmaceutische interventies die vergoed worden door de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Deze implementatieprojecten moeten leiden tot een brede borging en zijn bedoeld voor blijvende toepassing. U kunt maximaal € 200.000 aanvragen voor uw project.

Meer informatie
Meer informatie over de oproep zal beschikbaar zijn vanaf 31 oktober a.s.. Hou de website in de gaten! 
Let op: wilt u een aanvraag indienen? Zorg dan dat u een vooraanmelding instuurt voor 22 december 2023.

Informatiebijeenkomst
Op maandag 13 november 2023, van 12:00 tot 13:30 uur, staat er een online informatiebijeenkomst voor deze ronde gepland. Tijdens deze bijeenkomst zal de subsidieoproep worden toegelicht en er is mogelijkheid om vragen te stellen. Reserveer dit moment alvast in uw agenda!