Vooraankondiging Call for Proposals: Create2Solve Fase 1

ZonMw stelt met Create2Solve financiering beschikbaar, samen met Stichting Proefdiervrij, voor dit soort samenwerkingen, gericht op 5 vooraf gedefinieerde challenges.

Uitgangspunt van Create2Solve

Uitgangspunt van Create2Solve is een aantal vooraf gedefinieerde vraagstukken (challenges), waarin men het gebruik van (proef)dieren voor biomedisch onderzoek probeert te vervangen door de ontwikkeling of implementatie van een proefdiervrije innovatie.

In overleg met de industrie en de MKMD-programmacommissie omvat deze nieuwe ronde van Create2Solve 5 challenges geformuleerd, waarin proefdiervrije innovaties een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren in het vervangen van (proef)dieren. Onderzoekers van een Nederlandse onderzoeksorganisatie kunnen samen met het bedrijfsleven voor één van deze challenges een oplossing indienen in de vorm van een onderzoeksvoorstel.

Deze subsidieronde verloopt in 2 fases:

  • Fase 1: publiek-private consortia dienen in Fase 1 een ‘proof of concept’ project in op één van de 5 onderstaande challenges. Er kunnen per challenge meerdere ‘proof of concept’ projecten worden gehonoreerd. De gehonoreerde consortia krijgen financiering om gedurende een periode van maximaal zeven maanden data te verzamelen om daarmee aannemelijk te maken dat ze in staat zullen zijn om een proefdiervrije oplossing te bieden voor de gestelde challenge.
  • Fase 2: participerende consortia uit Fase 1 dienen een projectvoorstel in, waarin men met de behaalde resultaten aannemelijk maakt dat men in een vervolgperiode van 2 tot 5 jaar een prototype van de proefdiervrije innovatie kan bouwen, ontwikkelen of valideren, om daarmee een concrete oplossing te bieden voor de challenge, die zowel wetenschappelijk als commercieel interessant is.

Er wordt bij de opzet van de oproep op staatsteun getoetst en de projecten moeten voldoen aan de staatsteun voorwaarden. De precieze voorwaarden en procedures worden in de oproep nader toegelicht en gespecificeerd.

Achtergrondinformatie over de call for proposals

Wie kan er aanvragen?

De hoofdaanvrager dient verbonden te zijn aan een Nederlandse onderzoeksinstelling en er dient samengewerkt te worden met een commerciële partij. In tegenstelling tot de vorige ronde hoeft deze onderneming niet te behoren tot het midden- en kleinbedrijf, maar mag dat ook een grotere onderneming zijn, mits die een vaste inrichting of minimaal een dochteronderneming heeft in Nederland. Het is niet toegestaan om als aanvrager op meer dan één challenge een aanvraag in te dienen.

Wanneer gaat de call for proposals open?

De verwachting is dat de call for proposals voor Create2Solve Fase 1 (Proof-of-Concept) medio april 2023 opent, waarna consortia ongeveer 10 weken de tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

Wat is het budget

Deze ronde  is onderdeel van het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD), dat hiervoor een budget ter beschikking heeft gesteld van ongeveer 2,6 miljoen euro. De verwachting is dat met dit budget 6 Proof-of-Concept projecten gefinancierd kunnen worden in Fase 1 (€100.000 per project), en 2 uitgewerkte projecten in Fase 2 (€1.000.000 per project). Deze bedragen zijn exclusief de verplichte In-Kind en/of In-Cash bijdrage; de hoogte hiervan hangt af van de fase van onderzoek en wordt uitgebreid beschreven in de call for proposals.

Over het MKMD programma

ZonMw draagt bij aan een hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk en waar nodig.  Om dit te bereiken financieren wij onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen, verbinden wij partijen met elkaar en stimuleren wij het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan. Zie voor meer informatie over MKMD de webpagina Meer Kennis met Minder Dieren.