Projectomschrijving

Twee methoden voor het verwijderen van grote poliepen in de endeldarm werden vergeleken. De ene (TEM) is een operatie via de anus. De andere (EMR) vindt plaats via een endoscoop. Uitkomstmaten waren recidief (terugkeer poliep), complicaties en kosteneffectiviteit.
In 20 ziekenhuizen werden 204 patiënten behandeld (103 EMR; 101 TEM). Bij 13% werd in de poliep onverwachts kanker aangetroffen. Complicaties (meestal nabloeding) traden op bij 18% na EMR en 26% na TEM (statistisch vergelijkbaar); TEM leidde tot meer majeure complicaties. De poliep kwam binnen 2 jaar terug bij 15% na EMR en 11% na TEM; ondanks dit kleine verschil was EMR statistisch niet non-inferieur aan TEM. EMR was ca. €3000 goedkoper dan TEM.
Conclusies: De poliep kwam na TEM vaker terug dan verwacht. Hierdoor bleek de groepsgrootte te klein om non-inferioriteit van EMR aan te tonen. EMR bleek wel het meest kosteneffectief. Beide technieken leiden tot complicaties; mogelijk zijn deze ernstiger na TEM. Er werden veel onverwachte kankers gevonden. Deze beide technisch lastige ingrepen dienen gecentraliseerd te worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website