Verspillingsvrije Week 2023 – Transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem

In Nederland wordt 25% van al het geproduceerde voedsel verspild. Het voedselsysteem is complex en er zijn verschillende spelers bij betrokken. Ons voedsel wordt namelijk verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en opgewarmd. Dit kost energie, waardoor de verspilling van voedsel een groot negatief effect heeft op ons klimaat. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert van 11 tot en met 17 september 2023 de Verspillingsvrije Week.

Uitdagingen van beleidsmakers

Beleidsmakers en consumenten moeten beide inzetten, zodat duurzaam en gezond voedsel een gemakkelijke en betaalbare keuze kan worden (Europese Commissie, ‘Towards sustainable food consumption (2023). Er is voor beleidsmakers meer nodig dan enkel het informeren van de consument. Er is behoefte aan EU-brede en nationale doelen en duidelijke wet- en regelgeving voor gezonde en duurzame consumptie. Zo is het belangrijk om duurzaamheid mee te nemen in de nationale voedingsrichtlijnen.

Rol van supermarkten en bedrijven

Er is in de Wageningen studie Do visual date marking cues affect consumers’ interpretation and choices to use or discard food?’ aangetoond dat 10% van de voedselverspilling in huishoudens komt door onduidelijkheid over de houdbaarheidsdatum. Met name over het verschil tussen Tenminste Houdbaar Tot (THT) en Tenminste te Gebruiken Tot (TGT). Bedrijven kunnen deze verwarring verminderen door duidelijke informatie op de verpakking te vermelden. Ook supermarkten spelen een belangrijke rol in de keuze van de consument voor gezonde en duurzame producten. De keuze van de consument wordt vaak bepaald door de voedselomgeving, gewoontes en routines. Hierdoor is het van belang dat bedrijven en supermarkten de zichtbaarheid, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van gezond en duurzaam voedsel verbeteren.

Op naar een duurzame en gezonde toekomst

Het verminderen van voedselverspilling is na het sterk verminderen van vlees en zuivel de meest effectieve manier om duurzaamheid te bevorderen. Het is dus van belang dat alle spelers betrokken in het voedselsysteem hun verantwoordelijkheid nemen om de verspilling van voedsel tegen te gaan. Meer weten? Kijk op de website van ‘Stichting tegen Voedselverspilling’ voor meer informatie en handige tips.

De meeste informatie op deze pagina is afkomstig van de website ‘Stichting Tegen Voedselverspilling'.

Onderwerpen