Uitstel besluitvorming subsidieronde ‘consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’

Eerder dit jaar sloot de subsidieoproep ‘Consortia voor biomedisch cohortonderzoek naar ME/CVS’ van het Onderzoeksprogramma ME/CVS. Wij willen u laten weten dat ZonMw heeft besloten om de planning voor de beoordeling van de binnengekomen aanvragen aan te passen. In dit bericht leggen wij ons besluit uit en delen we de nieuwe planning.

Toelichting van het besluit

In de subsidieoproep stond dat projectleiders uiterlijk op 14 oktober 2022 uitsluitsel zouden krijgen over het al dan niet honoreren van hun aanvraag. Helaas is het door meerdere onvoorziene omstandigheden nodig om dit moment uit te stellen naar eind december. Hieronder staan de belangrijkste redenen genoemd.

  1. De huidige subsidieronde heeft een complex karakter. Waaronder het feit dat zowel consortiumaanvragen als deelprojectaanvragen worden behandeld. Door het beoordelingsproces te verlengen kan de zorgvuldigheid worden gewaarborgd. De ZonMw procedures geven hier ook ruimte voor.
  2. Binnen het programmateam is sprake van een aantal personele wijzigingen en zijn twee medewerkers met ziekteverlof. Dit zorgt ervoor dat de slagkracht van het ZonMw-programmateam minder is dan normaal. Dat maakt het lastig om het proces zoals nu gepland tijdig af te ronden.

Nieuwe planning

Om een zorgvuldig beoordelingsproces te kunnen waarborgen ontvangen de projectleiders uiterlijk eind december 2022 uitsluitsel over hun aanvragen. Eind januari 2023 publiceren we op de ZonMw-website welke projecten subsidie ontvangen. Hier zit een maand tussen vanwege een aantal administratieve stappen.

Vragen?

ZonMw heeft lang nagedacht over het uitstellen van het besluit en wij snappen dat u hier mogelijk vragen over heeft. Neem in dat geval contact met ons op via mecvs@zonmw.nl.