Subsidieoproep voor Infectieziektebestrijding opengesteld

Op 15 maart 2023 is de 2e subsidieoproep van het programma Infectieziektebestrijding 3 opengesteld. Het doel van het programma en deze oproep is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en het versterken van de kennisinfrastructuur. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de ziektelast en het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten in Nederland. Let op: de subsidieoproep is inmiddels gesloten.

De gevolgen van infectieziekten

Infectieziekten vormen een risico voor de volksgezondheid. Ziekteverwekkers, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen zich verspreiden via lucht, bodem, water, vectoren en dieren die in het wild leven. Er is een blijvende onvoorspelbare dreiging van het vormen van een epidemie. Een epidemie kan grote negatieve gevolgen hebben voor de maatschappij.

Preventie en bestrijding van uitbraken

Door te investeren in onderzoek naar preventie en bestrijdingsinterventies, is het niet alleen mogelijk om uitbraken te voorkomen maar ook om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken.

De pijlers van deze subsidieoproep

Door te investeren in onderzoek naar preventie en bestrijdingsinterventies, is het niet alleen mogelijk om uitbraken te voorkomen maar ook om beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken.

  • Opkomende infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response
  • One Health en non-alimentaire zoönosen
  • Multimorbiditeit

Aandachtsgebieden

Tevens zijn er 5 aandachtsgebieden, namelijk:

  • Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek
  • Diagnostiek, monitoring en surveillance
  • Interventies: preventie en behandeling
  • Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie
  • Opkomende onderzoeksmethodieken

Informatie over de subsidieoproep

Het voorgestelde onderzoek moet naast een van de bovengenoemde pijlers minstens een van de aandachtsgebieden bevatten. Andere randvoorwaarden, toelichting van de pijlers en aandachtsgebieden en meer informatie is te vinden in de subsidieoproep te vinden. De subsidieoproep is alleen in het Nederlands beschikbaar. Meer informatie over het financieren van onderzoek naar infectieziekten vindt u op de programmapagina Infectieziektebestrijding.

Deadline

1 / 1

Deadline subsidieaanvraag

De deadline voor de indienen van projectideeën is 15 mei 2023, 14.00 uur.

Infectieziekte

Kennis over infectieziekten draagt bij aan de gezondheid van mensen. Lees op onze themapagina Infectieziekte welke kennis we laten ontwikkelen door onderzoek te financieren en welke kennisvragen we signaleren.