Subsidieoproep voor herzien richtlijnen JGZ open

De subsidieoproep Herzien en omzetten richtlijnen JGZ - Opvoeden & ondersteunen is opengesteld. Daarmee kan worden gestart met de update van deze JGZ-richtlijnen en het omzetten naar richtlijnmodules. Dit wordt gedaan op basis van de prioriteringsstudie Samen naar gedragen JGZ Richtlijnmodules, uitgevoerd door TNO. De deadline voor het indienen is 24 november, 14.00 uur.

Doel van de subsidieoproep     

Per subsidieronde worden meerdere richtlijnen binnen eenzelfde thema herzien en omgezet. Omdat veel richtlijnen over ‘Opvoeden en ondersteunen’ hoog in de prioriteringslijst staan, wordt in deze eerste subsidieronde een vijftal richtlijnen binnen dit thema herzien en/of omgezet. Het doel van deze subsidieoproep is:

  1. Het omzetten en herzien van 4 JGZ-richtlijnen: Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap.
  2. Het omzetten van één JGZ-richtlijn naar een modulair opgebouwde richtlijn: Ouder-kindrelatie

Er wordt in deze subsidieronde één project toegekend, waarin alle bovenstaande activiteiten in samenhang worden uitgevoerd. Lees voor meer informatie de volledige subsidieoproep.

JGZ-richtlijnen omzetten naar modules

Voor het herzien en onderhouden én een betere toegankelijkheid van richtlijnen worden de komende jaren bestaande en nieuwe richtlijnen in modules opgedeeld. Dat maakt het makkelijker om onderdelen te updaten zonder de hele richtlijn te hoeven herzien. Een module bestaat uit een uitgangsvraag met bijbehorende aanbeveling(en), onderbouwing en verantwoordingsinformatie. Ook zijn eventuele andere aanverwante producten, documenten en/of hyperlinks in de module te vinden.

Prioriteiten bepaald aan de hand van prioriteringsstudie

De prioriteiten voor de komende subsidierondes zijn gesteld op basis van de door TNO uitgebrachte prioriteringsstudie. In het rapport Samen naar gedragen JGZ Richtlijnmodules geeft TNO advies welke JGZ-richtlijnen moeten worden herzien en welke richtlijnen hierbij prioriteit hebben. De prioriteringsstudie geeft daarnaast inzicht in welke onderzoeksresultaten de komende tijd verwacht worden. Ook hiermee wordt rekening gehouden bij de planning van het updaten van de richtlijnen. Het advies is opgesteld met behulp van onder andere een behoeftepeiling onder JGZ-professionals en een quickscan van de literatuur op een beperkt aantal onderwerpen.

Meer weten?

Onderwerpen