Subsidieoproep Onderzoek Topsportevenementen geopend

Ben je onderzoeker bij een kennisinstelling en wil je graag onderzoek doen naar de maatschappelijke waarde van topsportevenementen? Dan zijn we op zoek naar jou voor het vormen van een onderzoeksnetwerk. In 2023-2027 gaat dit netwerk de maatschappelijke waarde van internationale topsportevenementen die in Nederland worden georganiseerd, onderzoeken. Interesse? Meld je uiterlijk 13 januari 2023, 14.00 uur aan!

Nederland is succesvol in het organiseren van internationale topsportevenementen, waarbij inspirerende topsportprestaties worden geleverd. Deze topsportevenementen hebben een maatschappelijk belang en kunnen tegelijk een waardevol platform vormen voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl en economische activiteiten. Ondanks dat bekend is dat topsportevenementen op verschillende terreinen maatschappelijk waardevol kunnen zijn is er nog maar beperkt kennis beschikbaar over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde toevoegt. Daar gaat een onderzoeksnetwerk dat bestaat uit minimaal 6 onderzoekers, van verschillende kennisinstellingen, zich in de komende vier jaar op richten.

Vier onderzoekslijnen

Ze werken samen aan praktijkgericht onderzoek en brengen verschillende expertises in. Zij gaan in 2023-2027 onderzoek uitvoeren gekoppeld aan vier onderzoekslijnen. Zo willen we onder meer specifiek zicht krijgen op:

  • het draagvlak bij Nederlanders voor topsportevenementen;
  • succesvolle publiek-private samenwerking;
  • brede economische effecten;
  • maatschappelijke opbrengsten in termen van gezondheid, welzijn en plezier.

Onderzoekers uit andere disciplines

We nodigen niet alleen ervaren onderzoekers uit de sport uit om zich aan te melden, maar zijn ook benieuwd of onderzoekers uit andere disciplines een bijdrage aan het onderzoek kunnen leveren. Het onderzoeksnetwerk voert onderzoek uit in nauwe afstemming met onder meer vertegenwoordigers van de sport, evenementenorganisatoren en overheden. Zo zorgen we ervoor dat kennis direct toegepast kan worden om de maatschappelijke waarde van topsportevenementen (verder) te vergroten.

Meedoen?

Maak uiterlijk 13 januari 2023 om 14:00 uur je interesse voor dit onderzoeksnetwerk kenbaar door een aanvraagformulier en cv in te dienen. Daarin motiveer je je interesse en geschiktheid. Bij een positief advies op je indiening wordt je uitgenodigd voor deelname in het onderzoeksnetwerk. Er worden maximaal 6 onderzoekers geselecteerd.
Vervolgens werken de geselecteerde onderzoekers samen een onderzoeksplan en subsidieaanvraag uit. Er is 1.280.000 euro subsidie beschikbaar voor deze oproep. Bekijk voor de volledige context en voorwaarden de subsidieoproep.

Dit programma van ZonMw wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Meer informatie

Onderwerpen