Subsidieoproep geopend voor onderzoek naar doorontwikkeling van humane meetmodellen

Gezondheidsonderzoek dat van goede voorspellende waarde is voor de situatie in de mens is belangrijk om ervoor te zorgen dat resultaten in de mens toegepast kunnen worden. Humane meetmodellen zijn onderzoeksmodellen die de mens als uitgangspunt nemen zoals humane cellen en weefsels op een chip of computermodellen die humane data gebruiken. Hiermee wordt het mogelijk om onderzoek beter voorspelbaar en sneller toepasbaar te maken voor de patiënt. Daarnaast zal de wetenschap door gebruik van deze modellen minder afhankelijk zijn van proefdieronderzoek.

Om de ontwikkeling van humane meetmodellen te stimuleren, hebben de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen een nieuwe subsidieoproep opengesteld. Deze oproep is gericht op doorontwikkeling van veelbelovende modellen. 

Programma Humane Meetmodellen 

SGF, Health~Holland, NWO-domein TTW en ZonMw hebben samen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen opgezet. In dit programma wordt door publiek-private samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk is van proefdieronderzoek. Twee eerdere succesvolle financieringsrondes hebben geleid tot de financiering van 13 projecten, waarbij in totaal meer dan 9 miljoen euro beschikbaar werd gesteld aan publiek-private samenwerkingsprojecten.

Subsidieoproep 

In de huidige, derde oproep Human Measurement Models: Next Steps in Model Development wordt subsidie beschikbaar gesteld door SGF, Health~Holland en ZonMw om de doorontwikkeling van veelbelovende humane meetmodellen te stimuleren. De subsidieoproep richt zich daarmee op onderzoek dat al in ontwikkeling is met een Technology Readiness Level 3-7. Hiermee willen we de volgende stap richting toepassing bij de patiënt mogelijk maken. Voor deze subsidieoproep wordt PPS-subsidie beschikbaar gesteld. De PPS-voorwaarden zijn daarom van toepassing, waaronder een verplichte cofinancieringseis. 

Meer informatie

  • Wil je meer informatie over de oproep en over het indienen van een aanvraag? Op deze pagina vind je alle informatie
  • Op 10 juni van 15:00 tot 16:00 organiseren we een online informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden in de subsidieoproep. Indien u deze bij wilt wonen, dan kan dat via deze link