Subsidiemogelijkheden JGZ-richtlijnen Voeding & Groei en Psychosociaal & Gedrag

JGZ-professional ouder en kind
Ben jij richtlijnontwikkelaar of werk je bij een onderzoeksorganisatie? Heb je ervaring in het ontwikkelen van richtlijnen en kennis van de jeugdgezondheidszorg? En heb je inhoudelijke expertise op het gebied van Voeding & Groei danwel Psychosociaal & Gedrag of kun je een projectgroep vormen waar mensen inzitten met deze expertise?

Lees dan de oproep voor het omzetten en herzien JGZ-richtlijnen Voeding & Groei of de oproep voor het omzetten en herzien richtlijnen Psychosociaal & Gedrag. Beide oproepen staan nu online. Het aanvraagformulier om een subsidieaanvraag in te dienen staat vanaf 26 juni online.  

Over de clusters
De volgende richtlijnen worden in deze rondes omgezet naar een modulaire vormgeving en herzien:

  • Cluster Voeding en Groei: Voedselovergevoeligheid, Voeding en Eetgedrag, Overgewicht, Ondergewicht, Borstvoeding en Lengtegroei. En de ontwikkeling van de generieke modules Meten van lengte, gewicht en schedelomtrek èn Groeidiagrammen beoordeling en interpretatie.
  • Cluster Psychosociaal & Gedrag: Pesten, Psychosociale problemen, Seksuele ontwikkeling, ADHD, ASS, Depressie en Angst.

Vragen of indienen?
Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wanneer je het voornemen hebt om in te dienen op deze subsidieoproep, laat het ons dan weten voor 4 september 2023. Beide kan via richtlijnenjgz@zonmw.nl. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 19 september 2023 om 14.00 uur. Lees de oproep op onze subsidiepagina, status verwacht en vanaf 26 juni onder status open.

Meer weten