Subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek - Verbetering re-integratie 2e spoor

Kennis en praktische handvatten helpen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor re-integratie beter te benutten. Met deze subsidieoproep nodigen we u uit om subsidie aan te vragen voor het toepassen van aanpakken die bijdragen aan de verbetering van de re-integratie van werknemers bij een andere werkgever (2e spoor). Indienen kan tot uiterlijk 31 oktober, 14:00 uur.

Praktijkgericht onderzoek

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van het gebruik van innovatieve interventies die bijdragen aan het verbeteren van de re-integratie van de werknemer bij een andere werkgever.
Hierbij gaat het om projecten gericht op diverse knelpunten die in de praktijk worden ervaren. De uiteindelijke resultaten moeten ten goede komen aan een betere ondersteuning van de werknemer en werkgever.

In deze ronde kan subsidie worden aangevraagd voor:

  • actieonderzoek
  • projectmanagement
  • procesbegeleiding
  • praktische en innovatieve activiteiten

Wie kan subsidie aanvragen?

In deze ronde kan subsidie worden aangevraagd door:

  • Nederlandse onderzoeksorganisaties
  • uitvoerders van een wettelijke taak (bijvoorbeeld gemeenten)
  • belangenbehartigende organisaties, zoals werkgeversorganisaties of werknemersorganisaties

Bovenstaande partijen kunnen zelfstandig of in samenwerkingsverband een aanvraag indienen. De focus van deze subsidieoproep ligt bij toepassing van een innovatieve aanpak in de praktijk. Onderzoeksorganisaties kunnen een aanvraag indienen en betrokken zijn, maar dienen samen te werken met praktijkprofessionals/organisaties als medeaanvrager. Ook andere relevante partijen kunnen betrokken worden.

Wilt u een subsidieaanvraag doen?

In de subsidieoproep leest u meer over de voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Ook vindt u hier meer informatie over hoe u de subsidie kunt aanvragen. Aanvragen kan tot dinsdag 31 oktober 14.00 uur.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze subsidieoproep? Stuur een e-mail naar tweedespoor@zonmw.nl.

Programma Verbetering re-integratie 2e spoor

Kennis en praktische handvatten helpen werkgevers en werknemers de mogelijkheden voor re-integratie beter te benutten. Met het programma Verbetering re-integratie 2e spoor stimuleert ZonMw het ontwikkelen en uitproberen van innovatieve aanpakken en levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het re-integreren van medewerkers bij een andere werkgever wanneer terugkeer naar passend werk bij de huidige werkgever niet mogelijk is.