Samenwerking ‘Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen’ officieel van start

Acht academische werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn in januari officieel met een samenwerking gestart. Met het bundelen van krachten kunnen de werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

De acht werkplaatsen richten zich met hun Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen op kennisvragen op het gebied van gezondheid, het functioneren en op participatie van mensen met een verstandelijke beperking. Binnen de academische werkplaatsen staat samenwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen centraal.

Intensiever samenwerken

In 2018 spraken de betrokken partijen al de intentie uit om intensiever te gaan samenwerken. Nu de academische werkplaatsen hun krachten bundelen in een associatie zetten ze een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en aan het versterken van hun positie in de samenleving.

Coördinatie van onderzoek

De Associatie zorgt voor betere coördinatie van onderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking en vormt het aanspreekpunt voor ministeries en overheden betrokken bij het onderzoeksbeleid voor mensen met een verstandelijke beperking. De aangesloten partners gaan daarnaast samenwerken op het gebied van bundeling en verspreiding van de ontwikkelde kennis. Ten slotte stimuleert de Associatie ontmoeting, uitwisseling en samenwerking tussen onderzoekers van de aangesloten partners.

Kennisvragen over coronavirus

Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verzameld en beantwoord. Ook heeft in januari 2020 een eerste Researchdag plaatsgevonden.

Aangesloten werkplaatsen

De volgende Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken hebben zich aangesloten bij de Associatie:

 1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
 2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC
 5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 6. Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen
 7. Landelijk Kenniscentrum LVB
 8. Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van professor Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit professor Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en professor Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Zes werkplaatsen ook in ZonMw-programma AWVB

Van de acht werkplaatsen zijn er zes aangesloten bij het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen. In dit programma krijgen zes academische werkplaatsen meerjarige financiering voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. In de academische werkplaatsen werken dus zorgverleners, onderzoekers, onderwijsinstellingen en beleidsmakers samen aan langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het betreft de volgende zes academische werkplaatsen:

 1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
 2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen
 4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC
 5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
 6. Academische Werkplaats EMB – Rijkuniversiteit Groningen

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen of de pagina van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen.