PalliaPodcast: de verschillende aspecten van proactieve zorgplanning

In de PalliaPodcast bespreken zorgverleners hun inzichten over proactieve zorgplanning. Ze behandelen belangrijke aspecten en verbeterpunten van proactieve zorgplanningsgesprekken met casussen, dilemma's en persoonlijke ervaringen. De PalliaPodcast biedt hulp aan zorgverleners met het opstellen, vastleggen en het voeren van gesprekken met de patiënt en naasten.

Wat is de PalliaPodcast?

PalliaPodcast is een 6-delige podcast van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) over proactieve zorgplanning in palliatieve zorg. PZNL biedt zorgverleners met PalliaPodcast handvatten voor proactieve zorgplanningsgesprekken. Het verlenen van goede en passende zorg aan patiënten staat centraal in de palliatieve fase. Proactieve zorgplanning vormt een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg omdat het de behoeften, verwachtingen en grenzen van patiënten in de palliatieve fase bespreekbaar maakt. In de PalliaPodcast vertellen zorgprofessionals hoe zij de juiste zorg verlenen en waar de aandachtspunten in proactieve zorgplanningsgesprekken liggen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

Zorgprofessionals bespreken in de podcast belangrijke aspecten van de beginfase tot aan de eindfase van proactieve zorgplanningsgesprekken. Met casussen, dilemma's en persoonlijke ervaringen delen zij hun kennis over het voorbereiden van een gesprek en de vaardigheden die een zorgverlener hiervoor moet hebben, het herkennen van signalen van patiënten en naasten, het vastleggen van informatie, gevoelige gespreksonderwerpen en samenwerking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

ZonMw en proactieve zorgplanning

Dit project financieren we vanuit ons programma Palliantie. Het tijdig herkennen en bespreekbaar maken van het levenseinde helpt patiënten en naasten om over hun doelen, wensen en behoeften rondom de palliatieve fase na te denken. Het is belangrijk dat zorgverleners tijdig en regelmatig hierover in gesprek gaan en dit inventariseren en vastleggen. Vanuit ons programma financieren we onderzoek naar handvatten voor proactieve zorgplanning en de toepassing daarvan in de zorgpraktijk.