Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning

ZonMw heeft de “Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning” opgesteld. De agenda benoemt meerdere perspectieven waarop praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst en cultuur in de zorgsector zich verder kan ontwikkelen.

De inhoud van de ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning is interessant voor beleidsmakers, fondsen, onderzoekers en initiatieven die zich bezighouden met kunst en cultuur in de zorgsector. Het bevat drie ontwikkellijnen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van cross-overs tussen de kunst- en cultuursector en die van de langdurige zorg en ondersteuning. Deze ontwikkellijnen moeten leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van leven, (positieve) gezondheid en welbevinden van deelnemers aan kunst en cultuurinitiatieven.  Tot slot moeten ze bijdragen aan de structurele inbedding van deze initiatieven en leiden tot meer cultuurparticipatie en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

ZonMw heeft in 2017 een kennissynthese laten uitvoeren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze kennissynthese leverde een actueel beeld op van de stand van zaken in de praktijk, beleid en onderzoek op het gebied van kunst en zorg. Op basis van deze uitkomsten is deze ontwikkelagenda opgesteld om praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst en cultuur in de zorgsector verder te ontwikkelen. Ook is hierin de input meegenomen uit een stakeholdermeeting en een expertmeeting waarin verschillende invalshoeken en domeinen aan bod kwamen.

Meer informatie