Onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving van start

Vanuit het Verslavingspreventiefonds heeft de Kansspelautoriteit aan ZonMw de opdracht gegeven om kennis over de preventie en behandeling van kansspelverslaving te ontwikkelen en de benutting van deze kennis in de praktijk te stimuleren. Door middel van een onderzoeksprogramma wordt waardevol en onafhankelijk onderzoek naar kansspelverslaving en de preventie daarvan mogelijk gemaakt.

Het programma sluit aan op de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor kansspelen en het besluit vorig jaar om online kansspelen in Nederland te legaliseren. In nauwe samenwerking met onder meer de Kansspelautoriteit is het programma tot stand gekomen.

Kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek

Het onderzoeksprogramma ‘Preventie van Kansspelverslaving’ wil een bijdrage leveren aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek door nieuwe kennis te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren. Vooruitlopend op het onderzoeksprogramma heeft het Trimbos-instituut een kennissynthese uitgevoerd en een onderzoeksagenda opgesteld, die heeft geleid tot de volgende doelstellingen voor het programma:

  • Verkrijgen van nieuwe kennis die bijdraagt aan de preventie en behandeling van kansspelverslaving en gokproblematiek in den brede;
  • Versterken van de impact van kennis op de preventie- en behandelpraktijk;
  • Bevorderen van nationale en internationale samenwerking in het onderzoek naar kansspelverslaving.

Onderzoeksprojecten

Het programma gaat dit jaar nog van start en heeft een looptijd van 3 jaar (2022 – 2025). Binnen het programma zijn er twee open subsidierondes voorzien, waar onderzoeksprojecten kunnen worden ingediend. In de projecten zullen onderzoekers gaan samenwerken met mensen uit de praktijk, waaronder ervaringsdeskundigen, beleid en onderwijs.

De eerste subsidieronde wordt begin 2023 verwacht. Daarbij streeft ZonMw naar een mix tussen kortdurende projecten die snel tot resultaat leiden en projecten die op langere termijn waardevolle kennis opleveren.

Verslavingspreventiefonds

In het Verslavingspreventiefonds werken de Kansspelautoriteit, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen in het kader van het voorkomen van kansspelverslaving. Onderzoek naar kansspelverslaving is een van de bestedingsdoelen van het fonds, waarbij ZonMw de opdrachtnemer is.

Meer informatie