Onderzoek voor de dagelijkse praktijk van artsen

Om de behandeling van en de zorg voor patiënten te verbeteren, financieren we 7 nieuwe onderzoeksprojecten die vragen beantwoorden waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door promovenda in opleiding tot arts dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

De 7 projecten

We stellen de 7 projecten graag aan u voor:

Huisartsgeneeskunde

 • De DiagnostiekBijsluiter - projectleider Jesse Jansen (Maastricht University)
  Ontwikkeling en evaluatie van een methode om online duiding van diagnostiek uitslagen te ondersteunen voor zowel de patiënt als de huisarts. Door co-creatie met alle belanghebbenden ontwikkelt dit project bij geselecteerde testen ondersteuning met teksten op B1 taalniveau en passende visuele ondersteuning.
 • Transmurale preventieve zorg bij kankerpatiënten - projectleider Kristel van Asselt (Amsterdam UMC)
  Inzicht krijgen in de belemmeringen voor leefstijlbegeleiding en de gewenste afstemming in oncologische zorg. Dit onderzoek levert kennis om betere transmuraal preventieve zorg te geven aan kankerpatiënten.
 • FRIDAY: Dokter, zo kunnen we het weekend niet in! - projectleider Rosalinde Poortvliet (LUMC)
  Acute zorgproblematiek in huisartspraktijken en huisartsenposten nader in kaart brengen (werkpakket 1). Een aantal recente casussen van acute zorgproblemen worden met betrokkenen diepgaand besproken (werkpakket 2). In routinezorgdata nagaan óf, en hoe, de zorgproblematiek eerder kan worden opgemerkt (werkpakket 3).
 • Palliatieve eerstelijnszorg versterkt met specialistische kennis over eindelevens scenario's - projectleider Marieke Perry (Radboudumc)
  Specialistische kennis over ziektetrajecten en eindelevens scenario’s kan huisartsen helpen om palliatieve zorg op tijd te starten. Daarom ontwikkelt en test deze studie een netwerkmodel voor de uitwisseling van en samenwerking rond deze specialistische kennis, zodat deze beschikbaar wordt voor alle huisartsen.

Ouderengeneeskunde

 • Inzicht in de dynamiek van bacteriën in de oudere blaas - projectleider Laura van Buul (Amsterdam UMC)
  Bijdragen aan het beter voorkómen, vaststellen en behandelen van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners. Dit project onderzoekt dit door het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen in kaart te brengen.
 • Osteoporosis MAnagement bij oudere Heupfractuur patiënten - projectleider Rosalinde Poortvliet (LUMC)
  Dit project onderzoekt waarom de richtlijnen voor adequate behandeling vaak niet worden uitgevoerd. Met als doel de ontwikkeling van een model voor een betere behandeling van osteoporose bij patiënten met een heupfractuur.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Wij financieren deze projecten vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit dit programma onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.