Nivel-onderzoek: De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk

De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Op 5 april is dit rapport overhandigd aan de Edwin van der Sar Foundation.

Twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een aanzienlijk deel haalt een diploma. Bovendien hebben jongeren na deelname meer zelfvertrouwen en staan ze positiever in het leven. Lees hier het volledige onderzoeksrapport van Nivel (PDF).

Op weg naar werk

Het intensieve programma van de Class - dat mede gefinancierd is door het FNO-Programma Zorg én Perspectief en ZonMw - bestaat onder meer uit sollicitatietrainingen. De jongeren krijgen een jobcoach, ontmoeten werkgevers, verkennen de arbeidsmarkt en doen zo veel mogelijk werkervaring op. Daarnaast krijgen ze inzicht in de vaak ingewikkelde regels van gemeenten en het UWV rondom uitkeringen en ondersteuning bij het vinden van werk. ‘Bij de Class had ik voor het eerst het idee dat ik echt werd geholpen,’ vertelt een deelnemer.

Brede aanpak

Door de Class worden de jongeren zelfstandiger en komen ze uit hun isolement. Het unieke aan het programma is dat het zich ook richt op lichamelijke en psychische fitheid; er is veel aandacht voor sport en gezonde leefstijl. Het programma creëert bovendien niet alleen kansen voor jongeren; ook hun omgeving wordt zich meer bewust van oplossingen voor de knelpunten die de deelnemers ervaren. Jongeren en ouders zijn zeer tevreden over de aanpak. Hennie Boeije, Nivel-projectleider: ‘De basis van het programma is goed. Verbetering is een kwestie van finetuning.’

Verankering en verbreding

Het programma is niet alleen geschikt voor jongeren met hersenletsel, maar kan met een paar aanpassingen ook worden ingezet bij jongeren met een andere chronische aandoening. Het onderzoek laat zien dat er bij gemeenten mogelijkheden zijn om de aanwezige expertise en werkzaamheden af te stemmen met die van de Class.

Jongeren actief betrokken bij het onderzoek

De focus van het Nivel-onderzoek lag op de ervaringen met de Class, de werkzaamheid ervan en mogelijke verbeterpunten. Er zijn gesprekken gevoerd met de jongeren, de ouders, het projectteam, gemeenten en het UWV, er is literatuuronderzoek gedaan en er zijn vragenlijsten afgenomen. Voorlopige bevindingen zijn besproken in werksessies met ervaringsdeskundige jongeren en professionals.

Meer informatie