Nieuwe voorzitter GGG-raad

Op 29 november heeft de voorzitter van de GGG-raad Bert Leufkens het stokje overgedragen aan Catherijne Knibbe. Directeur Véronique Timmerhuis en clusterhoofd Harald Moonen bedankten Bert hartelijk voor zijn waardevolle jarenlange bijdrage aan en betrokkenheid bij het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen en heetten Catherijne van harte welkom.

Catherijne Knibbe is hoogleraar Grondslagen van de individuele farmacotherapie aan de Universiteit Leiden en ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog in het St. Antonius Ziekenhuis en zal de komende jaren de rol van voorzitter GGG-raad vervullen.
De GGG-raad bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en afgevaardigden van branche- en beroepsverenigingen die betrokken zijn bij geneesmiddelen – verenigingen van patiënten, voorschrijvers, zorgverleners, apothekers, farmaceuten en zorgverzekeraars. De GGG-raad heeft een sturende rol voor het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Meer informatie:

Onderwerpen