Nieuwe editie Inspiratiewijzer dagactiviteiten dementie voor gemeenten

Inspiratiewijzer Dementie - editie 2023
Gisteren is de geüpdatete en verder uitgebreide versie van de online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie gepubliceerd. Deze editie bevat veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Plus een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners.

Meedoen in de samenleving

Tuinieren op een buitenplaats, ervaringen uitwisselen in een Alzheimer Theehuis of ontmoetingscentrum, of gewoon een middag wandelen in het bos. Gemeenten kunnen veel doen om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedraaien in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Het is een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de geupdate editie van de Inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente kunt aanpakken.

Gemeenten aan zet

Gemeenten kunnen veel doen om betekenisvolle dagactiviteiten aan te bieden voor mensen met dementie en hun naasten. In een video-interview stelt Tamara van Ark, dementierapporteur voor Alzheimer Nederland, dat gemeenten een belangrijke rol hebben om het leven voor deze groep. Ze sluit daarmee aan bij de oproep in het voorwoord van Marijn van Ballegooijen, wethouder van Amstelveen: ‘Zorg voor maatwerk in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.’

Aansprekende voorbeelden

Er zijn in gemeenten al veel mooie voorbeelden te vinden. De inspiratiewijzer bevat veel nieuwe ‘best practices’, aansprekende initiatieven en lees- en kijktips. Het veel geraadpleegde stappenplan is uitgebreid met nieuwe informatie, plus een voorbeeld-vragenlijst voor de behoeftepeiling bij mensen met dementie en hun naasten. Nieuw is ook een ontroerende videoreportage vanuit Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. En in een podcast vanuit Leeuwarden vertellen deelnemers aan het lokale samenwerkingsverband hoe zij samen stappen zetten van visieontwikkeling tot een concreet aanbod.

Programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’
De inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’, dat op 30 januari 2023 officieel werd afgesloten met een symposium te Amsterdam. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse partners, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De komende tijd wordt de inspiratiewijzer nog verder uitgebreid, dus houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!