Niemand tussen wal en schip: kwaliteitsverbetering Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen

Hoe ziet u de toekomst voor de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) als er geen beperkingen waren? Wat is ervoor nodig om dit te bereiken? Afgelopen februari kwamen verschillende stakeholders en professionals samen om mee te denken en bij te dragen aan de toekomst van de GZSP.

Knelpunten overboord

Onder enthousiaste leiding van Leonie van den Herik en Meral Ertana van DTIP werd met behulp van de Design Thinking-methode in 4 stappen toegewerkt naar concrete ideeën voor toekomstige kwaliteitsverbetering. Allereerst: de huidige knelpunten. Waar lopen professionals nu tegenaan? Deze werden genoteerd en daarna mochten de deelnemers deze voor heel even opzij zetten. In de volgende stappen konden zij zonder beperkingen volop dromen en visualiseren.

Waarden en dromen

Na het parkeren van de knelpunten, gingen de deelnemers aan de slag met de waarden die zij belangrijk vinden voor zichzelf en in hun werk binnen de GZSP. Vervolgens zijn de individuele waarden van de deelnemers gebundeld, wat leidde tot 5 gezamenlijke waarden: maatwerk, kwaliteit, kwaliteit van zorg en leven en mensgericht. Vanuit deze basis heeft iedereen vrij mogen denken en voelen welke droom zij hebben over de toekomst van een cliënt in de GZSP. Hoe zou de ideale situatie er dan uitzien? Wat doen we als professional? Hoe voelt de cliënt zich in deze situatie? Deze dromen hebben de deelnemers gedeeld met de groep en hieruit zijn 4 groepsdromen gekomen. De groepsdromen zijn vertaald naar een kort en krachtig geformuleerde toekomstvisie: het centraal plaatsen van de cliënt/patiënt en vanuit een vertrouwensrelatie samen werken aan grip en regie op eigen leven, met als uiteindelijke doel dat niemand meer tussen wal en schip valt.

Visie bereiken met concrete ideeën

Er zijn concrete stappen geformuleerd om de gewenste droom en visie te bereiken. Deze richten zich onder andere op het versterken van multidisciplinaire samenwerking, een routekaart voor kwaliteitsverbetering in de GSZP, meer maatwerk door doelgroepfinanciering (budget per hoofdbehandelaar om naar eigen inzicht in te zetten voor een cliënt om deze zo optimaal mogelijk te begeleiden), goede regievoering en aanvullend onderzoek, zoals onder andere effectiviteitsonderzoek.

Inbreng voor nieuwe subsidieronde

Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben, zoals in de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen.

Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en ‘beschrijvingen van goede zorg’ op te stellen, maken we de zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen.

De uitkomsten van deze inspirerende sessie neemt ZonMw mee in het formuleren van de nieuwe subsidieronde voor kwaliteitsverbetering in de GZSP. Deze nieuwe ronde zal vorm krijgen in een vervolg  op het huidige ZonMw-programma Beter Thuis.