Mozaïek 2.0 beurs voor 13 promovendi

Dertien promovendi gaan van start met een Mozaïek 2.0 beurs voor hun promotieonderzoek. Het promotiebeurzenprogramma is gericht op meer inclusiviteit binnen de Nederlandse universiteiten en richt zich op in Nederland afgestudeerden met een migratieachtergrond uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en Turkije.

De onderwerpen van de 13 promovendi bestrijken de gehele breedte van de wetenschap: van tijdige behandeling van asymptomatisch hartfalen tot gemeenschapszorg voor vluchtelingenvrouwen die seksueel en gender-gerelateerd geweld hebben ervaren.

Dit zijn de 8 projecten die een bijdrage gaan leveren aan medisch onderzoek en zorginnovatie:

De betrokkenheid van een nieuwe B-bloedcel bij multiple sclerose
Drs. S. (Tom) Halperin, Dept. of Anatomy & Neurosciences, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam
Multiple sclerose is een ernstige, neurologische aandoening die jonge volwassenen treft en cognitieve en motorische beperkingen veroorzaakt. De oorzaak van de ziekte is, ondanks uitgebreid onderzoek, nog steeds onbekend. De onderzoekers gaan met menselijk weefsel van hersen- en bloeddonoren onderzoeken hoe een nieuw ontdekte groep afweercellen (B1-cellen) bijdraagt aan het ziekteverloop. Daarnaast zullen ze moderne biomedische en hoge resolutie microscopietechnieken gebruiken om deze cellen in de hersenen te karakteriseren. Uiteindelijk hopen de onderzoekers nieuwe behandeldoelen voor MS te identificeren.

Zorg voor steungroepen: de organisatie van gemeenschapszorg voor vluchtelingenvrouwen die seksueel en gender-gerelateerd geweld hebben ervaren
MSc. Z. (Zahra) Khazai, Amsterdam UMC-Vrije Universiteit
Wereldwijd neemt het aantal vluchtelingen toe. Vluchtelingenvrouwen hebben extra risico op het meemaken van seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV), en SGBV heeft enorme gevolgen voor hun gezondheid, participatie en integratie. Vluchtelingenvrouwen ervaren barrières in de toegang tot formele zorg en tegelijkertijd zijn hun sociale netwerken beperkt. Steungroepen bieden steun en kunnen helpen SGBV bespreekbaar te maken. Maar hoewel maatschappelijke organisaties deze vrouwen veelal weten te bereiken, zijn er barrières voor het structureel implementeren van zulke steungroepen. In dit project wordt onderzocht hoe steungroepen voor deze vrouwen toegankelijk gemaakt kunnen worden en geïmplementeerd in zorgketens.

Tijdige behandeling van asymptomatisch hartfalen
MS., Z. Mohseni-Alsalhi, Maastricht University Medical Center+ (MUMC+)
Vrouwen die zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie (PE)) ontwikkelen, hebben een twee- tot zevenvoudigverhoogd risico op hart- en vaatziekten op relatief jonge leeftijd. PE wordt gekenmerkt door een ongezonde verdikking van de hartspier. Deze verdikking leidt tot verstugging van het hart die in bijna de helft van de gevallen na de zwangerschap niet meer verdwijnt. Het bloeddrukhormoon angiotensine speelt een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van deze vorm van hartfalen. Met de TREASURE-trial willen we door tijdige behandeling met angiotensine remmers deze vroege vorm van hartfalen behandelen.

Schot in de roos: Kunstmatige intelligentie en geavanceerde MRI technieken voor precisiebestraling van glioblastomen
P.L.Y. (Patrick) Tang, MSc., Erasmus MC, Rotterdam
Glioblastomen (een kwaadaardige hersentumor) zijn berucht om hun tumorinfiltratie, waarbij tumorweefsel doorgroeit in omliggend gezond ogend hersenweefsel. Omdat tumorinfilltratie niet zichtbaar is op standaard MRI-scans, wordt er bij het bepalen van het te bestralen gebied voor radiotherapie altijd een algemene veiligheidsmarge van 1.5-cm genomen om de zichtbare tumor. In dit onderzoek zal worden onderzocht of het mogelijk is af te stappen van deze veiligheidsmarge door de introductie van kunstmatige intelligentie en nieuwe MRI-technieken, zodat het te bestralen gebied nauwkeuriger te bepalen is per patiënt. Door alleen te bestralen wat bestraald moet worden, wordt de kans op bijwerkingen door radiotherapie teruggedrongen.

De rol van emoties en cognitie in het ontstaan en voorkomen van sociale angst bij jongeren
MSc. R. (Ruya) Akdag, Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden
Adolescenten met sociale angst vermijden sociale situaties en worden vaak afgewezen door hun leeftijdsgenoten, wat resulteert in eenzaamheid, een laag welzijn en een lage kwaliteit van leven. Om dit te voorkomen, onderzoekt het huidige project of sociale angst wordt beïnvloed door cognitieve en affectieve stoornissen en of de regulatie van beide stoornissen via toegankelijke digitale interventies adolescenten kan helpen om te leren omgaan met hun sociale angst.

Wat is nodig voor goede zorg rond seksualiteit en voortplanting van meisjes en vrouwen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos?
Drs J. Sherally, Athena Instituut Vrije Universiteit Amsterdam
Meisjes en vrouwen in vluchtelingenkampen lopen groot risico op seksueel geweld, ongewenste zwangerschap en slechte voortplantings- en geboortezorg. Om erachter te komen wat nodig is voor passende zorg in het Mavrovouni kamp op Lesbos, worden ervaringen en meningen van alle betrokkenen onderzocht: (1) gezondheidsproblemen, behoefte aan zorg, ervaringen met en barrières tot zorg als ervaren door vluchtelingen, middels een huishoudelijke enquête, groepsinterviews en participatieve technieken, en (2) ervaringen en mogelijkheden van hulpverleners middels systematische evaluatie van voorzieningen en interviews met dienstverleners en andere belanghebbenden bij zorgorganisatie. Samen met alle betrokkenen worden vervolgens gezamenlijke voorstellen voor verbetering gedaan.

Onder onze huid: de rol van somatosensorische strategieën voor het optimaliseren van stressregulatie aan het begin van de adolescentie
MSc. M.I. (Mercedes) Beltrán, Universiteit Utrecht
In een wereld waar het stressniveau van jongeren stijgt, richt dit project zich op een urgente vraag: hoe kunnen we kinderen en jonge adolescenten helpen met stress om te gaan? Dit project heeft tot doel te onderzoeken hoe bepaald gedrag (zoals zelfaanraking, lipbijten, wiebelen of friemelen) kan helpen om stress te verminderen en hoe we deze kennis kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een optimale stressregulatie tijdens bij kinderen.

Levendbarende vissen werpen licht op het mysterie van placentale tolerantie
Drs. M. Ahmed, Wageningen University and Research
De tolerantie van het immuunsysteem ten opzichte van een foetus is raadselachtig voor wetenschappers. De foetus is nauw verbonden met de moeder via de placenta en presenteert zich als deels lichaamsvreemd materiaal van de vader aan het immuunsysteem van de moeder. Een afweerreactie en verwerping van het deels lichaamsvreemde foetus zou verwacht worden, maar dit gebeurt niet tijdens een gezonde zwangerschap. In deze studie willen wij onderzoeken hoe deze tolerantie door het immuunsysteem is ontstaan tijdens de evolutie. We onderzoeken dit door vissoorten met en zonder placenta van de levendbarende vissenfamilie Poeciliidae te vergelijken.

Meer informatie