Mooibeweging.nl gelanceerd

Vandaag online: de webpagina van het programma MOOI in Beweging. Hierop vindt u informatie over het programma dat een beweging in gang zet naar missie gedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen.

Waar het om draait is dat we met (nieuwe) kennis uit onderzoek en met innovaties bijdragen aan oplossingen voor vragen en uitdagingen die al jaren bestaan maar die toch steeds blijven voortslepen. Zoals: Wat zorgt ervoor dat sommige groepen die nu veel minder meedoen wel gaan bewegen of deelnemen in de (on)georganiseerde sport? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugd ook blijft sporten als ze ouder worden? Of, hoe houden we de sport toegankelijk en betaalbaar? Hoe kunnen we dus met kennis en vernieuwing bijdragen aan oplossingen voor deze complexe en taaie problemen, op een andere wijze als we voorheen deden.

De focus op de webpagina ligt op de zes wicked problems:

  • Bewoners in aandachtswijken sporten minder.
  • Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit.
  • Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg.
  • De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar.
  • De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt.
  • De betaalbaarheid van sport staat onder druk.

U vindt beschrijvingen van de wicked problems en maakt kennis met Shirley, Bram en zijn zusje Jessica, Omar, John, Alice en Anne, de gezichten van de 6 wicked problems – de mensen waarvoor we het doen.
Op den duur volgt informatie over de voortgang van de crews (werkgroepen) die met de wicked problems aan de slag gaan. De kwartiermakers zijn nu bezig met de samenstelling van deze crews.
Een crew bestaat uit enthousiaste mensen met kennis en kunde, die zich eigenaar voelt van de geïdentificeerde uitdaging en ideeën heeft over de oplossing.

Programmadoel

Doel van het programma is een langdurige en duurzame inhoudelijke programmering voor onderzoek en innovatie te realiseren, waardoor kennis en innovatie meer gaat aansluiten bij wat nodig is. Hiermee willen we op termijn aantoonbare, duidelijke, maatschappelijke impact bereiken en een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze wicked problems.
ZonMw voert het programma uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF. Samenwerkingspartners zijn het Kenniscentrum Sport en Bewegen, Sportinnovator, het Lectorenplatform sport en bewegen, het Platform Ondernemende Sportaanbieders (PSO), Vereniging Sport en Gemeenten, Watertoren-overleg en NOC*NSF.

Meer informatie

Onderwerpen