Meerwaarde aioto-trajecten huisartsgeneeskunde

De combinatie van de opleiding tot huisarts met een promotieonderzoek (aioto-traject) is zó waardevol dat het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde (UNH) pleit voor structurele financiering van aioto-trajecten. ‘Hun kennis en kunde is onmisbaar in de ontwikkeling van een toekomstbestendig zorgstelsel.’

Evaluatie

Van de bijna 300 aioto’s huisartsgeneeskunde is sinds 2013 een aanzienlijk deel mogelijk gemaakt door financiering vanuit het ZonMw-programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (HGOG). Dit programma geeft uitvoering aan het HGOG-fonds van de SBOH om de academisering in de huisartsgeneeskunde te bevorderen. Het Nivel onderzocht in opdracht van het UNH en met financiering van ZonMw de meerwaarde van aioto-trajecten voor de academisering van de huisartsgeneeskunde.

Helpen aioto-trajecten de academisering verder?

Het Nivel-rapport laat zien dat meer dan de helft van de aioto’s na succesvolle afronding van hun traject het ‘huisarts zijn’ combineert met andere functies. De meerwaarde van de combinatie van de opleiding tot huisarts met een promotieonderzoek (de zogenaamde aioto-trajecten) wordt in het rapport vanuit verschillende perspectieven beschreven. Dorien Zwart (UNH), Ronald Batenburg (Nivel) en Guy Rutten (voorzitter HGOG-programma) gaan in een interview dieper in op de resultaten van de evaluatie en het belang van de aioto-trajecten.