Matchmaking KIC Call: Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving

kic inclusief
Mensen met een beperking hebben recht op een toegankelijke leefomgeving. Als maatschappij kunnen we ervoor zorgen dat leven met een beperking goed mogelijk is. Innovatieve oplossingen – digitaal, fysiek of sociaal – dragen bij aan de mogelijkheid om op een manier deel te nemen aan de samenleving die past bij iemand met een beperking.

Het doel van deze call is om bij te dragen aan het streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte vitaal en volwaardig kunnen deelnemen, specifiek gericht op het creëren van een inclusieve leefomgeving. De call richt zich op het aanpakken van diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, werk, wonen, vervoer en vrije tijd, en benadrukt de noodzaak van innovatieve experimenteeromgevingen zoals fieldlabs of living labs waarin samen met burger, bedrijfsleven, onderzoeker en overheid producten worden (door-)ontwikkeld. 

Indienen initiatief voor 4 juni

Voor deze Call for proposals is het indienen van een initiatief verplicht. Dit bestaat uit een beknopt projectidee of beschrijving van potentiële bijdrage (van een individu of organisatie) aan deze call. De deadline voor het indienen van een initiatief is 4 juni 2024 op de website van NWO. NWO wil toegankelijkheid van projecten voor andere onderzoeksgroepen en ervaringsdeskundigen mogelijk maken en krachtenbundeling door het samenvoegen van initiatieven bevorderen. NWO publiceert de initiatieven daarom na indiening, met toestemming van de hoofdaanvrager, op de website.

Save the date: Matchmakingsbijeenkomst op 28 juni

Om samenwerkingen te stimuleren, volgt op 28 juni 2024 een matchmakingsbijeenkomst op locatie. Meer informatie volgt via de site van NWO. Kennisinstellingen, maatschappelijke stakeholders en praktijkpartners kunnen zich aanmelden om te verkennen of ze zich bij een initiatief aan willen sluiten.

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.