Maatschappelijke diensttijd in maart officieel van start

ZonMw is voornemens om 25 projecten te honoreren, waarmee MDT (maatschappelijke diensttijd) op 16 maart officieel van start gaat. Vanuit eerdere subsidierondes zijn al 87 zogenoemde proeftuinen gestart. Zij hebben vanuit de ervaring in de praktijk geholpen om invulling te geven aan het ontwerp van MDT.

Landelijk dekkend netwerk 

In deze subsidieronde lag de focus op het opschalen en het uitbreiden van MDT naar een landelijk dekkend netwerk. De 25 projecten gaan in zogenoemde partnerschappen MDT’s aanbieden aan jongeren, waarbij gestimuleerd wordt dat de verschillende organisaties in het partnerschap doen waar zij goed in zijn. Zoals het vinden van een passend aanbod of het begeleiden van jongeren. Zo krijgen jongeren een kwalitatief goede MDT aangeboden. Het landelijke netwerk moet ervoor zorgen dat jongeren in heel Nederland een MDT kunnen doen. 

Van experiment naar MDT-proof

In deze subsidieronde zijn diverse projecten gehonoreerd die in een eerdere subsidieronde al hebben geëxperimenteerd met MDT. Daarnaast was het ook voor organisaties die nog niet eerder meededen mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen, mits zij konden aantonen dat hun projectvoorstel MDT-proof is. 

Over de projecten

Een overzicht van de projecten is hier te vinden. Meer informatie over deze projecten wordt eind februari op onze website gepubliceerd.

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT brengt mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar.

Nieuwe subsidiemogelijkheden

Op 14 april 2020 opent subsidieronde 4b van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. In deze subsidieronde krijgen organisaties de kans om financiering aan te vragen voor hun projectvoorstel. Zowel organisaties die al een MDT aanbieden als organisaties die dit nog niet hebben gedaan kunnen subsidie aanvragen. Op 16 april en 12 mei organiseren we informatiebijeenkomsten. Aanmelden daarvoor kan via dit formulier.

Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan www.zonmw.nl/amd in de gaten, schrijf u in voor onze nieuwsbrief of volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn.