Kwartiermakers MOOI in Beweging

De kwartiermakers van de wicked problems MOOI in Beweging zijn bekend! Zij gaan van start met het samenstellen van crews (werkgroepen) om maatschappelijke uitdagingen waar de sport en beweegsector voor staan aan te pakken.

We zijn verheugd dat deze zes mensen samen met ons de crews samen gaan stellen en sturen om met de wicked problems aan de slag te gaan. Hiermee willen we dat onderzoeks- en innovatie trajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.
Woensdag 12 oktober jl. kwamen ze bijeen om kennis met elkaar te maken en ideeën uit te wisselen over samenwerking en de aanpak rondom crew vorming.

We stellen ze graag aan je voor:

  • Wicked problem 1 Bewoners in aandachtswijken sporten minder: Paul Dirkse
  • Wicked problem 2 Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit: Remo Mombarg
  • Wicked problem 3 Sport en bewegen wordt te weinig ingezet in de gezondheidszorg: Frank Beemer
  • Wicked problem 4 De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar: Antoine de Brouwer
  • Wicked problem 5 De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt: Folkert Buiter
  • Wicked problem 6 De betaalbaarheid van sport staat onder druk: Jan Janssens

Meer informatie over de kwartiermakers

De kwartiermakers begeleiden op een gestructureerde en coachende manier het proces van de crew om onder andere te komen tot een strategisch plan voor onderzoek en innovatie. De kwartiermakers ondersteunen ook bij het vormgeven van het gedachtegoed van de aanpak van MOOI in Beweging en dragen deze mede uit. De eerste stap die zij gaan zetten is het samenstellen van de crews.
Heb je hier vragen over? Mail naar sportenbewegen@zonmw.nl.

MOOI in Beweging

Nederland waar sport en bewegen altijd en overal kan, voor iedereen bereikbaar is, waarin sport verbindt en leuk, veilig en inclusief is. Deze ambitie staat centraal in het programma ‘missie gedreven ontwikkeling van onderzoek en innovatie’ (MOOI in Beweging) van ZonMw. We voeren dit programma uit in opdracht van het ministerie van VWS en NOC*NSF.
Samenwerkingspartners in de uitvoering zijn het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF, SportInnovator, Lectoren Platform Sport en Bewegen, Watertorenoverleg en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Meer informatie

Onderwerpen