JGZ-richtlijnen nieuwe stijl gaan van start

Voor het herzien, onderhoud en betere toegankelijkheid van richtlijnen komt er een nieuwe opzet voor de JGZ-richtlijnen. De komende jaren worden alle richtlijnen per cluster in modules omgezet. Het cluster Opvoeden & ondersteunen is gestart. Binnenkort verschijnen subsidieoproepen voor het herzien van de clusters Voeding & groei en Psychosociale ontwikkeling.

Herzien en omzetten van de JGZ-richtlijnen cluster Opvoeden & ondersteunen

TNO herziet binnen het cluster Opvoeden & ondersteunen de JGZ-richtlijnen Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap en zet deze om naar richtlijnmodules. De richtlijn Ouder-kindrelatie is nog up-to-date en wordt alleen omgezet naar richtlijnmodules. Het herzien en omzetten van deze richtlijnen duurt 2 jaar. 

Subsidieoproepen voor het herzien van richtlijnen van Clusters Voeding & groei en Psychosociale ontwikkeling

Binnenkort worden de subsidierondes voor het cluster Voeding & groei en het cluster Psychosociale ontwikkeling opengesteld. ZonMw nodigt richtlijnontwikkelaars uit om hierop in te dienen. Ook kun je je als JGZ-professional aanmelden voor de clusterwerkgroepen. Houd de website in de gaten voor de oproep die medio juni online gaat. Benieuwd welke richtlijnen in welk cluster zijn opgenomen? Bekijk hier de indeling.

JGZ-richtlijnen in 5 clusters

De komende jaren worden alle JGZ-richtlijnen omgezet in richtlijnmodules. De richtlijnen zijn hiervoor ingedeeld in 5 clusters. Een cluster bestaat uit inhoudelijk met elkaar samenhangende JGZ-richtlijnen. Met een modulaire opzet kunnen makkelijker onderdelen worden geupdate zonder de hele richtlijn te hoeven herzien. Zo kunnen efficiënter verbanden gelegd worden tussen richtlijnen en wordt de vindbaarheid van informatie vergroot.  

Meedenken over richtlijnontwikkeling? Meld je aan voor een clusterwerkgroep

Elk cluster heeft een clusterwerkgroep. Deze bestaat uit JGZ-professionals, een richtlijnontwikkelaar en experts op de inhoudelijke thematiek van het cluster. Ook worden er ouders en jeugdigen betrokken.  De leden van de clusterwerkgroep adviseren bij het ontwikkelen of herzien van alle JGZ-richtlijnmodules in het cluster. En adviseren bijvoorbeeld welke JGZ-richtlijnmodules binnen het cluster een update nodig hebben. Aanmelden kan via het NCJ.