JGZ-richtlijn Astma en wetenschappelijke verantwoording geactualiseerd

De JGZ Richtlijn Astma en de wetenschappelijke verantwoording zijn onlangs geactualiseerd en gepubliceerd op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De richtlijn biedt professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) kennis en praktische handvatten voor preventie, signalering, begeleiding en/of verwijzing en samenwerking.

De herziene richtlijn en wetenschappelijke verantwoording zijn in 2019 geactualiseerd en vervangen de eerste versie uit 2011. Nieuw opgenomen is recente informatie over borstvoeding en roken. De richtlijn ondersteunt professionals bij het vroegtijdig signaleren van luchtwegklachten bij jeugdigen, en bij het begeleiden en/of verwijzen. Hierdoor kan astma mogelijk eerder behandeld worden en daardoor bijkomende problemen als schoolverzuim verminderen.

Bekijk hier de herziene richtlijn Astma

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft als doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen. En draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

Meer informatie