Internationale Dag voor Mensen met een Beperking

3 december is de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Wereldwijd vraagt de Verenigde Naties op deze dag extra aandacht voor de mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking. Een goede aanleiding om ook extra aandacht te vragen voor hiaten in onze kennis over de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking.’

Onderdiagnostiek bij artrose

Zo komen risicofactoren voor artrose, zoals overgewicht en verminderde fysieke activiteit, bijvoorbeeld veel voor bij mensen met een verstandelijke beperking. Maar hoe vaak heeft deze groep artrose en hoe diagnosticeer je het?

Andere pijnbeleving

Promovendus en arts voor verstandelijk gehandicapten Marjoleine van Bruggen (Erasmus MC) doet hier onderzoek naar binnen de academische werkplaats GOUD, een samenwerking tussen de zorgorganisaties Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen en de onderzoeksgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC. ‘Mensen met een verstandelijke beperking beleven pijn anders en geven het minder snel aan. Een arts of therapeut moet dus letten op de signalen die kunnen wijzen op pijn. Belangrijk daarbij is wat deze groep vertelt over de dagelijkse activiteiten .’

ZonMw en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In het kader van Internationale Dag voor Mensen met een Beperking op zondag 3 december besteedt ZonMw extra aandacht aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking vormen wonen, werken, leren en communiceren een uitdaging. Met kennis proberen we de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren, zodat ze met meer zelfstandigheid en zeggenschap in de samenleving functioneren.

Dit doen we vanuit verschillende programma’s. Het project Diagnosis, prevalence and associated factors of osteoarthritis in adults with intellectual disabilities is gefinancierd vanuit ons programma Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde.