Interactieve landkaart samenwerkingsverbanden Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Ben je benieuwd welke regionale samenwerkingsverbanden met subsidie van ZonMw werken aan de juiste zorg op de juiste plek? Een digitale, interactieve landkaart op de ZonMw website laat zien in welke regio’s projecten zijn gestart. Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project een handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer worden uitgevoerd.


Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) ondersteunt de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek in de regio. Dit doen we door dure of overbodige zorg te voorkomen en de zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving- en rondom de mensen te organiseren. Zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg - zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Vanuit het programma JZOJP zijn sinds 2019 samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan met een of meerdere projecten. De interactieve landkaart biedt de mogelijkheid om deze samenwerkingsverbanden en projecten te bekijken. Ook is het mogelijk te filteren, bijvoorbeeld op doelgroep en het voorkomen, vervangen en/of verplaatsen van ondersteuning zorg.

De landkaart zal regelmatig worden geactualiseerd met nieuwe projecten.

Meer weten?