Integraal werken werkt: nieuwe kennissynthese beschikbaar

De kennis die in de literatuur te vinden is over de werkzame elementen van integraal werken, blijken ook in de praktijk te werken. Dat is de conclusie van de kennissynthese ‘Krachten Bundelen bij Wijkgericht Werken’.

De kennissynthese is opgesteld door het programma Integraal Werken in de Wijk, waarin het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Vilans samenwerken. In de kennissynthese zijn de uitkomsten, ervaringen en geleerde lessen van 10 projecten uit de ZonMw-subsidieronde ‘Versterken en verbeteren wijkgericht werken met kinderen en gezinnen’ samengevoegd. De projecten hadden tot doel passende en tijdige hulp en ondersteuning te organiseren voor gezinnen, vanuit de focus op integraal werken en met een brede blik dichtbij de leefwereld van kind en gezin.

Aan de slag in de praktijk

Uit de kennissynthese blijkt onder andere dat de projecten die de werkzame elementen toegepast hebben in de praktijk, goede resultaten behaalden. En dat de projecten die niet goed liepen, niet voldeden aan de werkzame elementen. Om meer inzicht te krijgen in wat werkt, zijn in de kennissynthese de werkzame elementen op 5 thema’s uitgewerkt. Deze zijn verrijkt met voorbeelden uit de projecten. Het gaat om de volgende thema’s:

  • Integraal werken
  • Wijkgericht werken
  • Outreachend werken
  • Preventief en vroegtijdig
  • Ervaringsdeskundigheid en de inbreng van de doelgroep

Inwoner centraal

Zo is het onder andere belangrijk om één vaste professional aan te stellen in een huishouden. Moet de inwoner centraal staan en zeggenschap/regie hebben over zijn eigen leven en ondersteuning. Moeten alle relevante leefgebieden van die persoon in kaart gebracht zijn. En moet er multidisciplinair samengewerkt worden vanuit een brede blik op alle leefgebieden.

Meer informatie over de werkzame elementen is terug te vinden in de kennissynthese.

ZonMw-programma Wat werkt voor de jeugd

Met meer kennis kan de hulp en ondersteuning aan jongeren en gezinnen verbeterd worden. Daarvoor is het kennisontwikkelingsprogramma Wat werkt voor de jeugd opgezet. De projecten zijn  tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.