Implementatieprojecten Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd van start

Binnen de Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd (RKJ) wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd. Verschillende werkplaatsen gaan de komende tijd aan de slag om het gebruik en de toepassing van deze kennis en producten te stimuleren in praktijk, opleidingen en/of beleid.

Gebruik en toepassing van kennis en producten stimuleren

Sinds 2020 werken 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd aan oplossingen voor belangrijke regionale vraagstukken op het gebied van jeugd. Dit heeft geleid tot mooie opbrengsten. ZonMw en de werkplaatsen zetten zich ervoor in deze opbrengsten voor iedereen beschikbaar te maken. Zodat ze breed toegepast kunnen worden in praktijk, opleidingen en beleid. 

Om dit te stimuleren, ontvangen 9 werkplaatsen een aanvullend budget: een Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP). Om zo met de ontwikkelde kennis en producten meer impact te genereren. 

Verspreidings- en implementatieprojecten

In de VIMP-projecten staan uiteenlopende onderwerpen, activiteiten en doelgroepen centraal. Het VIMP-project van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland richt zich bijvoorbeeld op de verklarende analyse voor passende en samenhangende hulp. Specifiek ligt de focus hierbij op het toegankelijker maken van de verklarende analyse voor professionals, jongeren en ouders via concrete kennisproducten en hulpmiddelen. De werkplaats C4Youth zet met een experiment in op het verbeteren van de overdracht tussen het primair en voortgezet onderwijs, om schooluitval te voorkomen. En een project van de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out focust zich op de bredere inzet van ervaringswerkers bij de behandeling van chronisch suïcidale jongeren.

Meer weten over de projecten?

Meer informatie over alle projecten is te vinden op onderstaande pagina’s:

Wil je op hoogte blijven van de projecten? Bekijk dan werkplaatsenjeugd.nl.

ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

De missie van het ZonMw-programma Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd is het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus in de regio. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van de jeugd.

Deze missie wordt nagestreefd via 15 regionale kenniswerkplaatsen jeugd. Hierin werken professionals uit praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen.