Handreiking om drempels weg te nemen rond opleiding en werk voor jongeren met een beperking

Vier projecten uit het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! hebben, begeleid door Kennisland, tips gegeven om de positie van jongeren met een beperking te verbeteren. Daarbij gaat het om opleiding, werk of de overgang van opleiding naar werk. De lessen en tips zijn gebundeld in een Handreiking.

Met subsidie van ZonMw hebben 4 projecten uit de eerste subsidieoproep van Onbeperkt meedoen! activiteiten ontplooid om een al bestaand succesvol product of dienst breder te implementeren. Zij hebben hun product doorontwikkeld of toegepast in een andere regio of voor een andere doelgroep. In de projecten is nauw samengewerkt met jongeren.

De projecten verschilden in aanpak en focus van elkaar. Maar zij deelden hetzelfde doel: het wegnemen van onzichtbare obstakels voor jongeren met een beperking als het gaat om opleiding, werk of de  overgang van opleiding naar werk.

Tips voor de beleidsmaker, de organisatie, het individu en voor de implementatie van een project

De 4 projecten vormden tijdens de looptijd een lerend netwerk, onder begeleiding van Kennisland. In dit netwerk wisselden zij kennis en ervaring uit over de implementatie van het VN-verdrag Handicap. De lessen die zijn geleerd in de projecten zijn gebundeld in een Handreiking. Zodat ook anderen die zich bezighouden met het verbeteren van de positie van jongeren met een beperking daar hun voordeel mee kunnen doen.

De Handreiking bevat tips voor de beleidsmaker, de organisatie, het individu en voor de implementatie van een project. Wil jij je als beleidsmaker, docent, werkgever, of jongere inzetten voor een inclusieve samenleving, bekijk dan welke tips jij kunt gebruiken.

Bekijk de Handreiking:

Handreiking verbeteren van de positie van jongeren met een beperking

Mocht u de pdf niet goed kunnen lezen, lees dan de tekst zonder opmaak: tekstversie

Dit zijn de 4 projecten

Mind the Gap, uitgevoerd door CNV Jongeren
Prettige collega’s digi, uitgevoerd door Stichting STRAS
Transitieroutes van opleiding naar werk in het hoger onderwijs, uitgevoerd door KBA Nijmegen
Moving on up, uitgevoerd door Onbeperkt aan de slag

Het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! en het VN-verdrag Handicap

Het ZonMw programma Onbeperkt meedoen! richt zich op de implementatie van het VN-verdrag Handicap en sluit aan bij het VWS programma Onbeperkt meedoen!. Het VN-Verdrag Handicap heeft als doel het bevorderen, waarborgen en beschermen van rechten van mensen met een beperking. Met het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen! willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren in hun dagelijks leven, en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Meer informatie


Meer over de 4 projecten:

Meer over het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!

Meer over Kennisland

Meer over het VWS-programma Onbeperkt meedoen!