Gezocht: kwartiermakers voor MOOI in Beweging

We zoeken kwartiermakers die samen met ons crews (werkgroepen) samenstellen en aansturen op de volgende vier maatschappelijke vraagstukken: ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’, ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg’, ‘De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt’ en ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’. Wil jij je steentje bijdragen om met onderzoek en innovatie een van deze maatschappelijke uitdagingen in de sport en beweegsector op te lossen?

Ga je met ons de uitdaging aan om relevant onderzoek en belangwekkende innovaties in het veld van sport en bewegen voor elkaar te krijgen? Met het programma ‘Missiegedreven Ontwikkeling van Onderzoek en Innovatie’ (MOOI) in Beweging zetten we een beweging in gang waardoor onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan. Daarvoor richten we werkgroepen (wicked problem crews) op die deelnemers hebben uit diverse sectoren en stakeholders. We zoeken kwartiermakers die samen met ons deze crews samenstellen en aansturen. De vier crews richten zich op de volgende vier maatschappelijke vraagstukken (wicked problems): ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’, ‘Sport en bewegen wordt te weinig ingezet binnen de gezondheidszorg’, ‘De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt’ en ‘De betaalbaarheid van sport staat onder druk’.

Je rol als kwartiermaker

Als kwartiermaker zorg je samen met ZonMw onder meer voor werving van leden voor de crew, verbinding/samenwerking tussen de leden, werk je plannen uit en zorg je voor besluitvorming. Ook zorg je ervoor dat de crew kan sturen op criteria en randvoorwaarden voor besteding van subsidiegeld, mocht dit beschikbaar komen gedurende de uitvoering van deze opdracht, en kijk je samen met de crew naar aanvullende financieringsbronnen en werk je hier plannen op uit. Je ondersteunt bij het vormgeven van het gedachtegoed van de aanpak van MOOI en draagt deze mede uit. Het is daarbij belangrijk dat je helpt te zorgen dat de crew plaats biedt voor mensen die niet gebruikelijke gesprekspartners zijn maar wel een essentieel perspectief kunnen toevoegen. We vinden het belangrijk om nieuwe invalshoeken uit andere domeinen te betrekken bij het oplossen van het wicked problem. Bij MOOI in Beweging is sturing vanuit de praktijk essentieel en dit zal ook in de samenstelling van de crew vorm moeten krijgen. Als kwartiermaker zorg je ervoor dat eindgebruikers nauw betrokken worden en vind je daar een passende vorm voor. In de crews horen in elk geval mensen vanuit gebruikers/praktijk, overheden, wetenschap en bedrijfsleven (quadruple helix).

Wat doet de crew?

De crew richt zich op het aanpakken van het vraagstuk in de komende jaren door het aanjagen van onderzoek en innovatie. In de wicked problem crew wordt gesproken over impactvergroting, hoe bestaande kennis en/of implementatie beter te benutten zijn, het prioriteren van onderzoeks- en innovatievragen en strategieën voor financiering. Daarnaast initieert en verbindt de crew initiatieven die bijdragen aan oplossingen en jaagt het ontstaan van consortia aan. De leden hebben commitment om gezamenlijk als crew aan de uitdaging te werken en stellen tijd en expertise beschikbaar. Een crew heeft als output in ieder geval een strategie (strategisch business plan) en financiering voor het aanpakken van het vraagstuk door onderzoek en innovatie.

Meer informatie en inschrijven

Achter deze bovenstaande links vind je uitgebreide informatie over wat de opdracht inhoudt, het wicked problem en informatie over het programma MOOI in Beweging.

Reageer!

Denk je dat de rol van kwartiermaker voor één van deze vraagstukken bij jou past? Maak je interesse kenbaar door op de opdracht te reageren en je CV in te dienen.

Tot en met donderdag 8 september 9:00u kun je reageren via Flextender. Let op! Om te kunnen reageren moet je je eerst inschrijven bij Flextender.

Onderwerpen