Geopend: subsidieoproep Create2Solve 2023

ZonMw stelt met het programma Create2Solve financiering beschikbaar, samen met Stichting Proefdiervrij, om binnen publiek-private samenwerkingen te werken aan de ontwikkeling en/of implementatie van proefdiervrije innovaties.

Uitgangspunt van Create2Solve

Uitgangspunt van Create2Solve is een aantal vooraf gedefinieerde vraagstukken (challenges), waarin men het gebruik van (proef)dieren voor biomedisch onderzoek probeert te vervangen door de ontwikkeling of implementatie van een proefdiervrije innovatie. In deze ronde van Create2Solve zijn 5 challenges geformuleerd, waarin proefdiervrije innovaties een belangrijke bijdrage zouden kunnen leveren in het vervangen van (proef)dieren. Onderzoekers van een Nederlandse onderzoeksorganisatie kunnen samen met het bedrijfsleven voor één van deze challenges een oplossing indienen in de vorm van een onderzoeksvoorstel.

Dit zijn de 5 challenges:

  1. Ontwikkeling van in vitro modellen voor medicijn-ontwikkeling voor artritis.
  2. Ontwikkeling van humane fit-for-purpose modellen voor het testen van toxiciteit aan de hand van metabole parameters.
  3. Het meten van humane allergie ontwikkeling in vitro.
  4. In vitro ontwikkeling van hoog-affiene antilichamen.
  5. Ontwikkeling en standaardisatie van complexe kweekmethodes met diervrije reagentia.

Deze ronde verloopt in 2 fases:

  • Fase 1: Deze fase is nu begonnen. Tot dinsdag 27 juni 2023 (14.00 uur) kunnen publiek-private consortia een ‘proof of concept’ project indienen op één van de vijf challenges. Er kunnen per Challenge meerdere ‘proof of concept’ projecten worden gehonoreerd. De gehonoreerde consortia krijgen financiering om gedurende een periode van maximaal acht maanden data te verzamelen om daarmee aannemelijk te maken dat ze in staat zullen zijn om een proefdiervrije oplossing te bieden voor de gekozen challenge.
  • Fase 2: Participerende consortia uit Fase 1 dienen een voorstel voor een vervolgproject in, waarin men met de behaalde resultaten aannemelijk maakt dat men in een vervolgperiode van 2 tot 5 jaar een prototype van de proefdiervrije innovatie kan bouwen, ontwikkelen of valideren, om daarmee een concrete oplossing te bieden voor de challenge, die zowel wetenschappelijk als commercieel interessant is.

Wie kan er aanvragen?

De hoofdaanvrager dient verbonden te zijn aan een Nederlandse onderzoeksinstelling en er dient nauw samengewerkt te worden met een commerciële partij. Voorwaarde is dat deze onderneming een vaste inrichting of minimaal een dochteronderneming heeft in Nederland. Het is niet toegestaan om als aanvrager op meer dan één challenge een aanvraag in te dienen.

Wat kan er worden aangevraagd?

Voor Fase 1 is er €100.000 per project beschikbaar en kunnen er totaal zes Proof-of-Concept projecten gefinancierd kunnen worden. Voor Fase 2 is er €1.000.000 per vervolgproject beschikbaar en kunnen er in totaal twee projecten gehonoreerd worden. Deze bedragen zijn exclusief de verplichte In-Kind en/of In-Cash bijdrage voor de deelnemende bedrijven; deze bedraagt 10% van het bedrag dat de onderneming zelf aanvraagt.

Interesse?

Heeft u een idee voor een projectvoorstel? Bekijk de subsidieoproep voor meer informatie over de doelen en voorwaarden van de oproep.

Over het MKMD programma

ZonMw draagt bij aan een hoge kwaliteit en grote relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van proefdiervrije modellen. Zo bereiken we nog relevantere onderzoeksresultaten voor de mens. We streven hierbij naar minder gebruik van dierproeven waar mogelijk en waar nodig.  Om dit te bereiken financieren wij onderzoek naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen, verbinden wij partijen met elkaar en stimuleren wij het gebruik van proefdiervrije modellen in de praktijk. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit dierproeven door het verhogen van de vindbaarheid en herbruikbaarheid ervan. Zie ook onze website Meer Kennis met Minder Dieren.