Geopend: Nieuwe KIC call ‘Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving’

beeld kic inclusief
Mensen met een beperking hebben recht op een toegankelijke leefomgeving. Als maatschappij kunnen we ervoor zorgen dat leven met een beperking goed mogelijk is. Innovatieve oplossingen – digitaal, fysiek of sociaal – dragen bij aan de mogelijkheid om op een manier deel te nemen aan de samenleving die past bij iemand met een beperking. Om deze mogelijkheden te onderzoeken lanceert NWO een nieuwe subsidieoproep.

Onderzoek in co-creatie met de praktijk

Het doel van deze call is om bij te dragen aan het streven naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte vitaal en volwaardig kunnen deelnemen, specifiek gericht op het creëren van een inclusieve leefomgeving. De call richt zich op het aanpakken van diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals onderwijs, werk, wonen, vervoer en vrije tijd, en benadrukt de noodzaak van innovatieve experimenteeromgevingen zoals fieldlabs of living labs waarin samen met burger, bedrijfsleven, onderzoeker en overheid producten worden (door-)ontwikkeld. Het onderzoek gebeurt dicht bij de praktijk, met actieve deelname van relevante stakeholders in co-creatie, om ervoor te zorgen dat de projectresultaten goed geïntegreerd worden in de leefomgeving.

Interdisciplinaire samenwerking met het bedrijfsleven

Alfa-, bèta-, gammaonderzoekers van hogescholen, universiteiten en andere kennisinstellingen worden uitgenodigd de handen ineen te slaan en samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om een gezamenlijke aanvraag in te dienen. 

Matchmakingsbijeenkomst op 12 april

Op 12 april 2024 organiseert NWO een matchmakingevenement op locatie NWO Utrecht voor de call ‘Doorbreken van barrières voor een inclusieve leefomgeving’ (KIC)’. NWO nodigt onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om deze bij te wonen. Schrijf je in op de website van NWO

NWO-KIC: innovatieprogramma’s in het kennis- en innovatieconvenant

NWO ontwikkelt innovatieprogramma’s gericht op de maatschappelijke uitdagingen van Nederland met het doel impact te realiseren voor de economie, mens en samenleving. In deze programma’s ligt de nadruk op samenwerking tussen kennisinstellingen, private partijen en overheid. De resultaten dragen daarmee bij aan het realiseren van economische kansen. Essentieel is daarom dat private partijen investeren in elk onderzoeksproject.