Genderful Research World: om sekse en gender in onderzoek te integreren

In de zomer van 2021 won een internationaal team van jonge onderzoekers de Gender in Research Award. Nu presenteren zij het interactieve platform Genderful Research World. Per stap in het onderzoeksproces geeft het platform via een landschapskaart nuttige informatiebronnen die gemakkelijk te vinden zijn.

1.    Voor wie is het platform bedoeld?

Het platform is ontworpen voor alle gezondheidsonderzoekers. Met het platform kunnen we hen ondersteunen bij het integreren van sekse en gender in onderzoek. We hebben gekozen voor informatie die zowel relevant is voor onderzoekers die nog niet ervaren zijn met de integratie van sekse en gender, als informatie voor meer ervaren onderzoekers. Ook is de informatie uitgesplitst voor zowel biomedische, fundamentele onderzoekers als medische en gezondheidsonderzoekers.

2.    Wat is de meerwaarde van jullie platform?

Toen we ons voorstel voor de ‘ZonMw Gender in Research award’ schreven, werd ons meteen duidelijk dat er veel goede informatiebronnen zijn, maar dat deze moeilijk te vinden zijn en dat interactie met de lezer vaak mist. We wilden het gemakkelijker maken voor gezondheidsonderzoekers om geschikte bronnen te vinden, op een leuke en interactieve manier. Uit de resultaten van onze haalbaarheidsstudie over ons platform blijkt dat dit is gelukt. Onderzoekers gaven aan het platform interessant, fijn en nuttig te vinden. Ook blijken onderzoekers naar het platform terug te keren, bijvoorbeeld voor lesgeven, onderzoek doen en het schrijven van aanvragen.

3.    Wat maakt de integratie van sekse en gender in onderzoek zo belangrijk?

Het integreren van een sekse- en genderperspectief in onderzoek is belangrijk om te zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderzoek. We weten uit voorafgaande studies dat het negeren van sekse en gender in onderzoek leidt tot onnauwkeurige resultaten, ongelijke zorg en ongelijke gezondheid. Het is een kwestie van onderzoekskwaliteit, maar ook een kwestie van sociale rechtvaardigheid.

4.    Waar kan je lezer meer informatie vinden?

5.    Wie zijn de ontwerpers?

Dr. Katelynn Boerner

Postdoctoraal onderzoeker en geregistreerd psycholoog bij de afdeling Kindergeneeskunde, University of British Columbia, in Vancouver, Canada.

Ik wilde dit platform ontwikkelen omdat ik tegen dezelfde uitdagingen aanliep als zoveel andere onderzoekers – het vinden van de juiste bronnen als je ze nodig hebt! In plaats van uren te zoeken naar nuttige bronnen waar je ze daarna niet meer makkelijk terug kan vinden, heeft de Genderful Research World alles wat je nodig hebt per fase in je onderzoeksproces op 1 leuke en interactieve plek. Ik ben ook sterk van mening dat sekse- en gendersensitief onderzoek essentieel is om goede wetenschap en gezondheidszorg te bewerkstelligen. Ik ben trots om hier aan te mogen bijdragen.

Irene Göttgens

Gezondheidswetenschapper en promovendus bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde en afdeling Neurologie, Radboudumc in Nijmegen, Nederland.

Terwijl er veel nuttige bronnen beschikbaar zijn voor de integratie van sekse en gender, is het vaak een tijdrovende klus voor gezondheidswetenschappers die nog onbekend zijn met deze termen om de juiste bronnen per onderzoeksfase te vinden. Met de Genderful Research World geven we een samengestelde selectie van relevante bronnen voor elke onderzoeksfase als start punt. Om te leren, delen en inspireren.

Lena D. Sialino

Promovendus bij de afdeling gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland.

Ik heb een persoonlijke passie voor gelijke kansen in gezondheid en tijdens mijn promotie onderzoek veel kennis opgedaan over sekse en gender in gezondheidsonderzoek. Ik wilde deze kennis graag delen met andere onderzoekers op een leuke en gemakkelijke manier, om zo dit hoognodige perspectief in onderzoek te stimuleren.

Jasmijn Sleutjes

Resident and klinisch onderzoeker, afronden van haar doctoraat aan de afdeling Gastro-enterologie en Hepatologie, Erasmus MC, in Rotterdam, Nederland.

Hoewel we er in de spreekkamer niet meer omheen kunnen en we in een tijd van personalized medicine leven, blijkt binnen mijn onderzoeksveld nog onvoldoende kennis en implementatie van sekse- en genderverschillen. Dit heeft mij gemotiveerd me hierin te verdiepen en anderen te inspireren: onze tool blijkt toegankelijk en werkt aanstekelijk!

Natália Valdrighi

Biomedisch onderzoeker en promovendus bij de afdeling Experimentele Reumatologie, Radboudumc, in Nijmegen, Nederland.

Ik spreek uit eigen ervaring als biomedisch onderzoeker die sekse wilde includeren in haar onderzoek, en ik wist destijds niet hoeveel bronnen er al beschikbaar waren over de integratie van sekse en gender in onderzoek. Ik wilde daarom de Genderful Research World ontwikkelen om het gemakkelijker te maken de juiste bronnen te vinden, maar ook om andere preklinische onderzoekers hierop te kunnen wijzen.