Faculty of Impact zoekt ondernemende onderzoekers in Life Sciences & Health

Onderzoekers in het veld van Life Sciences & Health die maatschappelijke impact willen maken met wetenschappelijke innovatie, kunnen nu financiering aanvragen bij de Faculty of Impact. Aanvragers kunnen zich tot 31 oktober kandidaat stellen.

Het doel van de Faculty of Impact is om getalenteerde fellows uit alle disciplines de gelegenheid te bieden om ondernemerschap te combineren met wetenschap. Het thema van vorig jaar was energie en duurzaamheid. Deze keer is Life Sciences & Health (LSH) aan de beurt.

Intensieve steun

Zorginnovatoren die hulp nodig hebben bij bijvoorbeeld het stimuleren van gedragsverandering en maatschappelijke verankering, kunnen nu steun aanvragen bij Faculty of Impact. Ook voor onderzoekers die hulp nodig hebben bij de voorwaarden van uitvoering en het creëren van bewustzijn, is het programma uitermate geschikt. Verder wordt er ingegaan op de ontwikkeling van verspreidingsplannen en het vinden van mogelijkheden. Met dit twee jaar durende opleidings- en ondersteuningsprogramma kunnen onderzoekers testen of hun zorginnovatie succesvol vertaald kan worden naar een schaalbare, commerciële of maatschappelijke startup.

Criteria

De aanvragen die binnen deze oproep worden ingediend, worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Kwaliteit van het idee
  • Maatschappelijke impact thema Life Sciences and Health
  • Kwaliteit van de aanvrager

Elk van de drie criteria weegt even zwaar en krijgt een score tussen 1 (excellent) en 9 (zeer matig).

Aanvraag indienen

Onderzoekers die zich kandidaat kunnen stellen zijn:

  • PhD studenten die hun promotieonderzoek bijna hebben afgerond (d.w.z. PhD studenten die al een datum hebben gepland voor de verdediging of die hun proefschrift al aan de leescommissie hebben voorgelegd).
  • Postdocs, universitair (hoofd)docenten of ander wetenschappelijk personeel (max. schaal 11) of vergelijkbare functies aan een hogeschool als zij een aanstelling hebben bij de in de oproep genoemde organisaties.

Meer weten?

De deadline voor het indienen van een volledig uitgewerkte aanvraag is dinsdag 31 oktober 2023, voor 14.00 uur. Per geselecteerde ‘fellow’ kan maximaal 185.000 euro worden aangevraagd, te besteden aan (met name) salariskosten.

Op de website van Faculty of Impact is informatie te vinden over het programma, Webinars en verhalen van de huidige deelnemers. 

Faculty of Impact is een initiatief van Techleap.nl, Universiteiten van Nederland en NWO.