Drie toekenningen binnen de KIC call ‘Meedoen op de arbeidsmarkt’

meedoen op de arbeidsmarkt
Binnen de KIC call ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’ heeft NWO drie projecten toegewezen. De drie consortia, bestaande uit onderzoekers aan universiteiten en hogescholen, samen met publieke en private partners, krijgen in totaal circa 4,7 miljoen euro.

Doel van de call

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte krijgen momenteel niet de mogelijkheid om het werk te doen waar zij voor gekozen hebben. En dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt enorm is. Door de inzet van technologische en/of sociale innovaties en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving zouden deze mensen werk kunnen doen dat past bij hun mogelijkheden en ambities. Om de arbeidsparticipatie van deze groepen te stimuleren en faciliteren is nieuw onderzoek nodig. Als één van de domeinen van NWO voert ZonMw deze subsidieoproep uit.  

De toegewezen projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties, met als doel structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt. 
 

De toegewezen projecten

-    Autism Works: Implementing solutions for sustainable work participation of individuals with autism

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn veel mensen met autisme werkloos. In samenwerking met autistische mensen zelf, werkgevers, organisaties, verzekeraars, bedrijfsartsen, vakbonden en wetenschappers onderzoeken wij wat mensen met autisme nodig hebben om te kunnen werken, wat succesfactoren zijn, welke benaderingen er bestaan en hoe deze landelijk meer en beter gebruikt kunnen worden.

prof. dr. S. Begeer (KICH1.GZ04.22.002) - Vrije Universiteit Amsterdam

Consortium
Medeaanvragers: University Medical Center Groningen, Utrecht University School of Governance, Utrecht University, Amsterdam UMC location AMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam UMC, Vereniging Autisme Ambassadeurs (VAA), Vanuit Autisme Bekeken (VAB), AWVN/ De Normaalste Zaak

Cofinanciers
HumanCapitalCare NL, HumanTotalCare NL, Ordina | AutoQ, Nationale politie, Nederlandse vereniging voor autisme, Garage2020, Innaut, ASR NL, Bibliotheek Midden Brabant, Techniek Nederland, Brunel, Sneep, ABN AMRO

Samenwerkingspartners
UWV NL, KCVG NL, Equalture, CNV Jongeren

-    Exoskeletons as technological support for physical workers with musculoskeletal disorders; towards a sustainable system approach, beyond biomechanics and marketing. (EXOWOMDIS)

Klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (HBA) zijn een belangrijke reden voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Passieve exoskeletten zijn een veelbelovende technologische innovatie, die de fysieke belasting van werknemers met HBA kan verlichten en hen zo inzetbaar kan houden. Lange termijn- en mogelijke neveneffecten zijn echter nauwelijks onderzocht. In dit project gaan we samen met werknemers en -werkgevers, leveranciers, adviseurs en zorgverleners, in de praktijk en met een brede bio-psycho-sociale blik, onderzoeken hoe we een systeembenadering kunnen ontwikkelen die gerichte en succesvolle implementatie van exoskeletten mogelijk maakt. Daarmee willen we bijdragen aan werkbehoud voor een grote groep werknemers met HBA-klachten.

H.J. Bieleman (KICH1.GZ04.22.004) - Saxion Hogeschool Enschede/Deventer/Apeldoorn

Consortium
Medeaanvragers: Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG. Rijksuniversiteit Groningen RUG, SPRINT, Saxion, Universiteit Twente

Cofinanciers
Knauf NL, Skelex NL, Pre-Tec, Laevo, Gemeente Enschede, TINT Apeldoorn, Health2Work

Samenwerkingspartners
TNO, Roessingh Arbeid BV, UMC Groningen, BV Beatrixoord, NVBF, UMC Groningen, ASR verzekeringen, Patient Association De Wervelkolom 

-    Don’t forget the forgotten! Towards a platform-based approach for a sustainable employment of workers with a disability

Hoewel kwetsbare werknemers die een handicap delen met andere intersectionele kenmerken (bv. migrantenachtergrond en/of lage sociaaleconomische status) steeds vaker werk hebben, werken velen van hen in kortlopende, onzekere arbeidscontracten. Om deze onzekere vormen van werkgelegenheid te reduceren, willen we online arbeidsplatform coöperaties en onderliggende matching algoritmes ontwerpen en implementeren om de duurzame tewerkstelling en inclusie van personen met een handicap te bevorderen. Dat doen we door inzichten uit de technische en sociale wetenschappen te combineren en door individuele werknemers, werkgevers en overheidsinstanties bij het onderzoek te betrekken.

dr. J.G. Meijerink (KICH1.GZ04.22.005) - Universiteit Twente

Consortium
Medeaanvragers: Universiteit Twente

Cofinanciers
Verloning.nl, De Werkgever.nl, Landelijk Netwerk Sociaal Cooperatief Ondernemerschap, Freshheads NL, 8vance NL, SBCM: Kenniscentrum en A&O Fonds Sociale Werkgelegenheid, Landelijke Clientenraad

Samenwerkingspartners
E. Novel T NL, University College Dublin IE, Stichting Practicum NL, Randstad NL, University of Twente NL, DoorDacht Doen, Alliander
 

Rol van ZonMw binnen het KIC

ZonMw is één van de domeinen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  Dit betekent dat ZonMw en NWO nauw samenwerken. ZonMw coördineert vanuit haar kennis en expertise diverse subsidieoproepen binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC).