De maatschappelijke dialoog aangaan over embryoachtige structuren en embryomodellen – PSIDER

Ontwikkelingen in medische technologie kunnen morele dilemma’s opwerpen. Dat geldt evenzeer voor stamcelonderzoek en ontwikkeling van embryomodellen. Binnen het programma PSIDER zijn ethische en maatschappelijke vraagstukken een sterk aandachtspunt.

Maatschappelijke dialoog

Recentelijk heeft het ZonMw-programma PSIDER een opdracht uitgezet bij NEMO Kennislink voor het organiseren van een maatschappelijke dialoog over embryoachtige structuren (ELS) en andere embryomodellen. NEMO Kennislink wil graag in gesprek gaan met het algemeen publiek over de maatschappelijke en ethische aspecten van embryoachtige structuren en andere structuren uit iPS-cellen door op festivaltour te gaan. Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken, is het plan om een cocktail aan grote publieksevenementen te bezoeken. Denk hierbij aan Lowlands, Zwarte Cross, TT Circuit Assen, Tilburgse Kermis en Libelle zomerweek. Om het festivalpubliek zoveel mogelijk naar zich toe te trekken, wordt de festivalstand in samenwerking met kunstenaars ontwikkeld. Eef Grob, een van de betrokkenen bij het voorstel van de maatschappelijke dialoog, presenteerde de plannen van NEMO Kennislink tijdens de halfjaarlijkse meeting van de MVI-werkgroep van het programma PSIDER.

Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) onderzoek wordt binnen alle PSIDER Multidisciplinaire Consortia projecten gedaan als integraal onderdeel van het biomedisch onderzoek. Voor het opstellen en het uitvoeren van dit deel van het onderzoek hebben de biomedisch onderzoekers sociaal wetenschappers betrokken. Samen met de deelcommissie Ethiek van het programma PSIDER, vormen de betrokken sociaal wetenschappers van alle consortia de MVI-werkgroep. Hierin vindt afstemming van het onderzoek plaats en worden eventuele vragen die gedurende het onderzoek naar voren komen geïnventariseerd. Twee keer per jaar brengt ZonMw de MVI-experts van de multidisciplinaire PSIDER consortia samen. Natuurlijk is er tijdens zo’n meeting ruimte voor een update vanuit de consortia, het uitwisselen van best practices, maar er is ook tijd voor andere inspirerende onderwerpen.

Zo was er naast de presentatie over de maatschappelijke dialoog ook tijd voor Citizen Science. Jurriaan van Rijswijk van Games for Health vertelt hoe het spelen van spellen wetenschappelijk onderzoek kan versnellen, gedragsverandering kan bewerkstelligen of kan helpen nieuwe inzichten te krijgen. Wat betreft Citizen Science heeft Games for Health tijdens Lowlands 2017 bijvoorbeeld de contactnetwerken tussen festivalgangers onderzocht door middel van een virtueel zombiespel. Mensen raakten virtueel besmet met een virus als ze binnen een bepaald tijdsvlak in de buurt van een “besmet persoon” waren. Op deze manier werd snel zichtbaar hoe snel een besmetting kan plaatsvinden.