42 nieuwe Take-off projecten kunnen van start

Met de Take-off najaarsronde van 2023 kunnen 32 haalbaarheidsstudies en 10 vroegefasetrajecten aan de slag. Academische en innovatieve starters kunnen met de haalbaarheidsstudies onderzoeken of hun vernieuwende ideeën commercieel of maatschappelijk toepasbaar zijn. Als dit haalbaar blijkt hebben ze de mogelijkheid een onderneming te beginnen. De haalbaarheidsstudies zijn voor zowel academische aanvragers als starters vanuit Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2).

Met de vroegefasetrajecten zal er onder andere gewerkt worden aan efficiënt gebruik van zonlicht voor gewasgroei, aan vroege detectie van beroertes, en aan warmteopslag in de bebouwde omgeving. Deze projecten en meer ontvangen een geldlening om met hun onderneming de markt op te kunnen.

Take-off voorjaarsronde 2024

Begin januari opent de volgende Take-off ronde. Hierbij kunnen zowel haalbaarheidsstudies als vroegefasetrajecten worden aangevraagd.

Gehonoreerde projecten

De gehonoreerde ZonMw projecten zijn:

 • MOVE4WARD
 • MyKnee – A Variable Stiffness Prosthetic Knee Joint
 • P-RLT: Prostate Cancer Radioligand Therapy
 • DHCR24 inhibitors as novel treatments for Metabolic Dysfunction-associated Steatohepatitis (MASH)
 • ARTIC – Magnetic artificial cilia integrated modules enhancing life science applications
 • Feasibility study for DEPREDICT
 • Handheld Perfusion Imager
 • Cartila-plate: an innovative high-throughput animal free organ-on-chip model for pre-clinical and clinical drug testing
 • Flux One System: Revolutionizing Minimally Invasive Vascular Stent Surgeries
 • Ontwikkeling van Fountain Probe
 • StrokePointer: pre-hospital stroke triage for faster treatment

Bekijk de volledige lijst gehonoreerde projecten op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).