4 februari Wereldkankerdag

Op 4 februari is het Wereldkankerdag, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan de impact van kanker. Kanker zet je wereld volledig op z’n kop. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna ervaren veel mensen verschillende klachten of zijn zij bang dat de ziekte terugkeert.

Onderzoek naar alle aspecten rondom kanker

Gelukkig zijn er in Nederland tal van organisaties die ondersteuning en zorg bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Ook binnen ZonMw is kanker een belangrijk thema. Veel gefinancierd onderzoek richt zich op diagnostiek en medische behandeling van verschillende soorten kanker, maar er is ook veel aandacht voor de juiste manier van verpleging en verzorging van kankerpatiënten. Daarnaast is preventie essentieel om kanker te kunnen voorkomen of in vroege fase op te kunnen sporen.

Verder leven met kanker: nieuw ZonMw-programma Kanker en Werk

Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen in de werkende fase van hun leven de diagnose kanker. Het nieuwe programma Kanker en Werk heeft als doel om de informatievoorziening rondom kanker en werk te verbeteren, door bestaande kennis te bundelen, toegankelijker te maken en beter te benutten. Hierdoor wordt de kansen op een succesvolle terugkeer naar werk vergroot. De subsidieoproep is sinds 23 januari geopend.

Onderwerpen