34 vooraanstaande wetenschappers ontvangen Vici-beurs

De wetenschappers uit de NWO-domeinen ENW, TTW en SGW, en ZonMw krijgen een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen de laureaten in de komende 5 jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

De honoreringspercentage voor de Vici-ronde 2022

De Vici’s worden jaarlijks door NWO toegekend. Van de 266 aanvragen zijn er 167 (63%) door mannen en 99 (37%) door vrouwen ingediend. In totaal zijn er 34 Vici-beurzen toegekend; 18 aan mannelijke kandidaten en 16 aan vrouwelijke kandidaten. De honoreringspercentages voor de Vici-ronde 2022 (toegekend in 2023) zijn hiermee respectievelijk 11 en 16 procent.

NWO-Talentprogramma is gericht op senior-onderzoekers

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben. ZonMw voert het NWO Talentprogramma uit voor het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Wilt u meer weten over het Talentprogramma, onder meer over de man-vrouwverdeling, lees dan het document met 'Vijf vragen over beurzen en honoreringspercentages'.