3 nieuwe subsidieoproepen voor patiëntenorganisaties

Het programma Voor elkaar! is met een jaar verlengd. Daardoor kunnen we extra subsidierondes openstellen voor projecten die voor en door patiëntenorganisaties worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2023 zijn er 3 subsidierondes waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden. In dit nieuwsbericht lees je daar meer over.

Er gaan nieuwe subsidieoproepen voor patiëntenorganisaties open. De projecten uit het programma Voor elkaar! dragen er aan bij dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven kunnen leiden dat zij zelf willen. Het gaat hierbij niet alleen om ziekte en gezondheid, maar in de eerste plaats over meedoen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan thema’s zoals wonen, werken, opleiding, vervoer en vrije tijd.

Wie kan een subsidieaanvraag indienen?

Subsidieaanvragen die binnen het programma worden ingediend moeten aansluiten op de doelen van het programma. Alleen organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid en hun naasten kunnen als hoofdaanvrager financiering aanvragen.

Hoe werkt subsdie aanvragen?

Bent u benieuwd naar hoe subsidie aanvragen werkt? Op de pagina over subsidie aanvragen leggen we het proces voor u uit, onder andere in de infographic  'In 10 stappen subsidie aanvragen'.

Subsidieronde 1: Open themaronde

Binnen de open themaronde kunnen belangenbehartigende organisaties een aanvraag indienen voor een plan dat aansluit bij één van de thema’s uit deze ronde én de doelen van ons programma. Voor deze ronde zijn de thema’s:

 1. Onderwijs en werk;
 2. Belangenbehartiging
 3. Vrije tijd;
 4. Zorg en welzijn.

Binnen deze subsidieoproep werken we in 2 fasen. Aanvragers dienen eerst een beknopt projectidee in; pas in de tweede fase wordt een uitgewerkte aanvraag ingediend. Per project is maximaal €200.000,- beschikbaar, de maximale looptijd is 18 maanden. Let op: u kunt maar één aanvraag indienen, het is niet mogelijk om op ieder thema een aanvraag in te sturen.

Praktische informatie

Thema's: onderwijs, werk, belangenbehartiging, vrije tijd, zorg en welzijn

 • Budget per project: €200.000,-
 • Maximale looptijd: 18 maanden
 • Totaal budget: €3.900.000,- 
 • Openstelling: 28 februari 2023
 • Deadline projectidee: 13 april 2023
 • Deadline uitgewerkte aanvragen: 10 oktober 2023

Subsidieronde 2: Vernieuwende aanpakken II

Heeft u ideeën voor een innovatieve manier van informatievoorziening of lotgenotencontact? Of heeft u een andere vernieuwende aanpak waar u graag mee aan de slag wil? Dan is deze subsidieoproep mogelijk iets voor u. In deze ronde werken we níet in 2 fasen. Aanvragers dienen direct een uitgewerkte aanvraag in.

Praktische informatie

Thema’s: vernieuwende, innovatieve aanpakken

 • Maximaal budget per project: €50.000,-
 • Maximale looptijd: 12 maanden
 • Totaal budget: €700.000,- 
 • Openstelling: 14 maart 2023
 • Deadline uitgewerkte aanvraag: 16 mei 2023

Subsidieronde 3: Implementeren met impact IV

Let op: u kunt in deze ronde alleen subsidie aanvragen als u al een project binnen het programma Voor elkaar! hebt afgerond.

Binnen de subsidieoproep ‘Implementeren met impact’ kunnen afgeronde Voor elkaar!-projecten een implementatie-impuls aanvragen. Met deze impuls kunnen zij werken aan bijvoorbeeld de structurele inbedding of verankering van eerder behaalde projectresultaten. Of kunnen zij onderzoeken of een projectresultaat voor een andere, bredere doelgroep interessant kan zijn.

Binnen deze ronde werken we met het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dit betekent dat binnengekomen projectaanvragen in volgorde van binnenkomst worden beoordeeld. De subsidieronde staat open tot 20 juni 2023, maar sluit zodra het subsidieplafond van 500.000,- is bereikt.

Aanvragers kunnen maximaal 25.000 per project aanvragen. De maximale looptijd van een project is 12 maanden.

Praktische informatie

Thema’s: inbedding of verankering van projectresultaten in de praktijk, verbreden van doelgroep

 • Maximaal budget per project: €25.000,-
 • Maximale looptijd: 12 maanden
 • Totaal budget: €500.000,- 
 • Openstelling: 21 maart 2023
 • Deadline uitgewerkte aanvraag: 20 juni 2023, tenzij het subsidieplafond eerder is bereikt

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met ons op via voorelkaar@zonmw.nl of telefoonnummer 070 349 54 71. Voor meer informatie over Voor elkaar! kunt u terecht op www.zonmw.nl/voorelkaar