3 nieuwe projecten gehonoreerd onder deelprogramma vaccinstudies

Binnen de subsidieronde ‘kennishiaten rondom COVID-19 vaccinatie’ zijn 3 projecten gefinancierd met verdiepend onderzoek naar immuniteit en langdurige bescherming na vaccinatie en onderzoek naar vaccinveiligheid. Onderzoek naar deze kennishiaten kan bijdragen aan de inrichting van het (toekomstige) vaccinatiebeleid en het voorbereid zijn op mogelijke toekomstige pandemieën.
Binnen deze ronde is subsidie toegekend aan de volgende 3 onderzoeken:

BREAK COVID: COVID-19 breakthrough infections and correlates of protection

Doorbraakinfecties vormen een risico voor kwetsbaren en kunnen ook leiden tot langdurige klachten (post-COVID). De cellulaire afweer speelt mogelijk een belangrijke rol tegen doorbraakinfecties met virusvarianten. Onderzoekers zullen bestuderen welke onderdelen van de afweer hier bescherming tegen biedt. Het doel is 3 tot 5 sleutelmarkers uit ruim 40 cellulaire immuun markers aan te wijzen die voorspellend zijn voor bescherming tegen doorbraakinfecties. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het inschatten van risico's op doorbraakinfecties in de Nederlandse bevolking. Daarnaast zijn de resultaten belangrijk voor de inrichting van een optimaal vaccinatiebeleid.

Elektronische patiëntendossiers als innovatieve aanvulling op kennishiaten bij de vaccin-veiligheidsbewaking tijdens pandemieën

Patiënten en zorgverleners melden vermoedens van bijwerkingen aan meld- en kenniscentrum Lareb. Door analyses van deze meldingen ontdekt Lareb nieuwe kennis over bijwerkingen. In dit onderzoek werkt Lareb samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Haga ziekenhuis. De ziekenhuizen gebruiken elektronische patiëntendossiers (EPD’s) om informatie over de patiënten op te slaan. Zo ook informatie over mogelijke bijwerkingen die patiënten ervaren na COVID-19 vaccinatie. In dit onderzoek wordt met een software tool gezocht in EPD’s naar mogelijke bijwerkingen van vaccinatie. Lareb analyseert vervolgens deze informatie en de ontvangen meldingen. Ook wordt onderzocht of het zoeken in EPD’s een manier is om nog meer mogelijke bijwerkingen van vaccinaties te vinden, naast de meldingen die Lareb ontvangt. Dit kan leiden tot vernieuwing en verbetering van de veiligheidsbewaking van medicijnen en vaccins, wat ook te gebruiken is bij mogelijke volgende pandemieën.

Nasal And Systemic Immunity following COvid VACcination (NASI-COVAC)

Het afweersysteem tegen luchtweginfecties wordt vaak in het bloed bestudeerd, terwijl virussen zoals corona via de neus ons lichaam binnenkomen. Het doel van dit onderzoek is inzicht verkrijgen in het afweersysteem in de neus na corona infectie en/of herhaalvaccinaties. Hiervoor wordt met een nieuwe methode een kleine hoeveelheid afweercellen uit het slijmvlies van de patiënt afgenomen. Ook worden er antistoffen uit de neus verzameld en gemeten. Er wordt onderzocht of er bescherming in de neus wordt opgebouwd na corona infectie en/of herhaalvaccinaties. Daarnaast wordt er gekeken wat de effectiviteit is van de opgebouwde afweer tegen nieuwe varianten van het virus. Welke afweercellen op welke plek nodig zijn voor de bescherming tegen infectie na vaccinatie wordt onderzocht door het gebruik van proefdiermodellen.