Verbinder ZonMw viert jubileum samen met stakeholders

ZonMw heeft de afgelopen jaren volop groei doorgemaakt. ZonMw ‘pikt heel goed trends op’. En ZonMw is ‘harder nodig dan ooit’. Woensdag 8 november organiseerde ZonMw een feestelijke bijeenkomst voor stakeholders. Samen vierden zij het 25-jarig jubileum van ZonMw én de verbouwing van ZonMw’s kantoor in Den Haag.

In 25 jaar is ZonMw in allerlei opzichten gegroeid, vertelde directeur Véronique Timmerhuis aan het begin van de bijeenkomst. ZonMw groeide in thema’s (van zorgvraagstukken naar maatschappelijke vraagstukken), in kennis (van ontwikkelen tot implementeren), internationaal (ZonMw coördineert ook Europese programma’s), regionaal (dicht bij de praktijk kennis ontwikkelen en daar laten ‘landen’), qua netwerk (beleid, onderwijs, onderzoek en praktijkvelden) én qua aantal medewerkers (van twintig naar zeshonderd).

Minister Kuipers

Wat heeft ZonMw samen met haar stakeholders bereikt? En wat kan er nog bereikt worden? Demissionair minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zette de toon: ‘De komende 25 jaar is ZonMw harder nodig dan ooit in een zorgveld dat verkokerd en versnipperd is.’ Volgens Kuipers kan ZonMw een belangrijke rol spelen als het gaat om passende zorg. Hij had ook nog een advies: ‘ZonMw, durf te focussen. Durf te zeggen dat je sommige dingen niet doet, omdat je wilt doen wat de meeste impact heeft.’

Afbeelding
De komende 25 jaar is ZonMw harder nodig dan ooit in een zorgveld dat verkokerd en versnipperd is.
Ernst Kuipers
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De kunst van samenwerken

Als er één woord is dat de bijeenkomst samenvat, dan is het ‘samen’. Tijdens het eerste tafelgesprek ging het over de ontwikkeling die ZonMw de afgelopen jaren doormaakt, over het belang van samenwerking en de verbindende rol die ZonMw daarin speelt. Melanie Schmidt (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) benadrukte dat in het onderzoeksdomein samenwerking nodig is: ‘De aandacht van ZonMw verschuift naar het implementeren van kennis en het spelen van een verbindende rol in het veld.’ Catharina van Oostveen (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) sloot zich daarbij aan: ‘Veel onderzoeken bereiken de praktijk nog niet, dus inzetten op implementatie is goed. Het gaat om de kunst van samenwerken.’ Anderen benadrukten de relevantie van ZonMw: ‘ZonMw pikt heel goed trends op,’ signaleerde Marcel Levi (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). En Sjaak Wijma (Zorginstituut Nederland) zei: ‘Op dit moment is veel kennis nodig rondom personele inzet; ZonMw kan daarbij helpen’.

Veel onderzoeken bereiken de praktijk nog niet, dus inzetten op implementatie is goed. Het gaat om de kunst van samenwerken.
Catharina van Oostveen
Bestuurder Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Health in all policies

Het tweede tafelgesprek zoomde in op de verbreding van het werkveld en dus ook het netwerk van ZonMw. ‘Health in all policies’ is wat er nodig is, stelde Véronique Timmerhuis. Die sprak tot de verbeelding. Volgens Hans Brug (RIVM) moet ZonMw vooral onderzoek doen naar transities: welke maatschappelijke vragen zijn er? ‘Dan bewegen we naar health in all policies.’ Sjaak de Gouw (GGD): ‘Health in all policies moet nog veel meer aandacht krijgen in ons openbaar bestuur. ZonMw kan daar een rol in spelen.’ Yolan Koster, wethouder in Woerden, beaamt dit, maar vindt dat de praktijkkennis van burgers en patiënten net zo gewaardeerd moet worden als de academische en professionele kennis: ‘Die balans moet ZonMw zoeken.’ Lia Davelaar (Vilans) wees erop dat mensen in de regio’s de generieke en specifieke kennis van kennisinstituten ‘laagdrempelig moeten kunnen vinden’. En Abigail Norville (VWS) stelde dat de overheid de deur moet openzetten voor diversiteit ofwel voor mensen met een ander perspectief. ‘En dat begint bij de top.’

Afbeelding
V.l.n.r.  Metal Knol (dagvoorzitter), Veronique Timmerhuis (ZonMW), Yolan Koster-Dreese (Programmacommissie  VoorElkaar), Abigail Norville (VWS), Lia Davelaar (Vilans), Hans Brug (RIVM), Sjaak de Gouw (GGD)

Blijven doorontwikkelen

Zowel de toespraak van de minister als beide tafelgesprekken illustreerden dat ZonMw en haar stakeholders trots zijn op wat er bereikt is, dat ze eigenaarschap voelen voor maatschappelijke thema’s en dat ZonMw een unieke verbindende rol inneemt die hoge verwachtingen schept voor samenwerking én voor vruchtbare resultaten in de komende 25 jaar. Of zoals ZonMw-voorzitter Arfan Ikram het aan het slot verwoordde: ‘ZonMw is een essentiële organisatie en kan dat blijven. Ons succes komt met nieuwe uitdagingen. Dat vergt dat we onszelf blijven doorontwikkelen en buiten gebaande paden blijven treden.’ Véronique Timmerhuis wees op de verbindende rol die ZonMw ook regionaal wil spelen: ‘Dus dan niet in competitie, maar op zo’n manier dat alle regio’s stappen zetten. Dat doen we heel graag samen met de aanwezigen. Wij blijven als strategische kennispartner ook de komende 25 jaar graag bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen.’

Wij blijven als strategische kennispartner ook de komende 25 jaar graag bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen.
Veronique Timmerhuis
Directeur ZonMw

Bijeenkomst aftermovie

Hieronder kunt u de aftermovie van de bijeenkomst bekijken.

Colofon

Tekst: Stan Verhaag
Eindredactie: Inez Endert - de Graauw
Fotocredits: Blue Luna
Fotograaf: Quinn Broers
Videocredits: Live Online Events
Spoken Word: Derek Otte

 

Of neem contact met ons op!

25 jaar ZonMw
25jaar [at] zonmw.nl