Tuberculose

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Eenmaal in het lichaam, leidt deze bacterie tot infecties met name in de longen. De ziekte kan levensgevaarlijk en besmettelijk zijn. Wij zien het belang van de preventie, diagnostiek en behandeling van TBC en financieren daarom diverse onderzoeken die helpen met het terugdringen van de infectieziekte.

TBC in Nederland

Volgens RIVM waren er in 2021 1.124 mensen met TBC in Nederland geregistreerd. In ons land wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd voor de bestrijding ervan, zoals actieve case finding door de screening van groepen immigranten, bron- en contactopsporing, BCG-vaccinatie (een vaccinatie tegen TBC) en onder toezicht behandelen van patiënten. Voor de meeste activiteiten zijn kostenbatenanalyses of meer eenvoudige evaluatiestudies uitgevoerd. Mede daarom zijn hier de problemen van deze ziekte gering: het aantal resistente TBC-gevallen is zeer klein (10% dus ongeveer 80 gevallen per jaar). Dat komt door onze goede algemene gezondheid en ons stringente antibioticabeleid.

TBC wereldwijd

TBC is wereldwijd een groot probleem. Ondanks dat TBC te genezen is, overlijden jaarlijks 1,5 miljoen mensen aan deze ziekte. Dat maakt tuberculose de dodelijkste infectieziekte ter wereld. Een heel belangrijk en groeiend wereldwijd probleem bij tuberculose is de toename van gevallen van tuberculose die resistent zijn voor de meest gebruikte medicatie. Zo'n 500.000 mensen met TBC zijn multiresistent tegen antibiotica. Vooral vanwege de combinatie met hiv en multidrug-resistente vormen is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.

Wereldtuberculosedag

Jaarlijks op 24 maart is het Wereldtuberculosedag. De dag is bedoeld om mensen duidelijk te maken dat deze besmettelijke infectieziekte nog steeds voorkomt in de wereld. Onderzoek en preventie zijn daarom belangrijk. Ook wij zien het belang van de behandeling van TBC en financieren daarom diverse onderzoeken naar preventie, diagnostiek en behandeling van tuberculose. Bijvoorbeeld onderzoeken met betrekking tot antimicrobiele resistentie om zodoende de resistentie van de TBC-bacterie tegen te gaan.