Shared Decision Making aanpassen voor oncologische patiënten met migratieachtergrond

Als iemand kanker krijgt, gaan arts en patiënt zoveel mogelijk samen in overleg over de behandelmogelijkheden om gezamenlijk tot een beslissing te komen. Deze wijze van gemeenschappelijke besluitvorming werkt bij patiënten met een migratieachtergrond echter onvoldoende. Er wordt nu gekeken welke aanpassingen nodig zijn om de aanpak ook voor deze patiëntengroep succesvol te maken.

Dat gemeenschappelijke besluitvorming - ook wel Shared Decision Making (SDM) genoemd - niet werkt bij oncologische patiënten met een migratieachtergrond, kan diverse oorzaken hebben. Zo kunnen er taal-, religie- en culturele barrières zijn, hebben mensen en hun familie een andere ervaring bij de ziekte en de verwerking daarvan, zijn hun verwachtingen van de gezondheidszorg anders en/of hebben de patiënten lage gezondheidsvaardigheden. Daarom lijkt het zinvol om deze manier van besluitvorming aan te passen zodat ook oncologische patiënten met een migratieachtergrond daar baat bij hebben.

Interviews

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum kijken nu welke aanpassingen nodig zijn. Daarvoor hebben ze eerst geanalyseerd waarom de verschillende SDM-modellen niet voldoen in de zorg voor deze patiëntengroep. Verder interviewden ze Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse patiënten met kanker over hun ervaringen met de besluitvorming over hun behandelingen. Ook spraken ze met hun naasten en zorgprofessionals, zoals oncologen en verpleegkundig specialisten.

Trainingsmodules

De studie loopt nu volop. De Leidse wetenschappers zijn bezig met het analyseren van alle onderzoeks- en interviewgegevens. Door meer de diepte in te gaan, hopen ze nog beter te begrijpen waarom de huidige SDM-modellen bij genoemde personen niet goed werken. Met deze inzichten kunnen ze een aanpak creëren die beter past bij oncologische patiënten met een migratieachtergrond. Uiteindelijk willen de onderzoekers ook trainingsmodules ontwikkelen voor zorgprofessionals.

Meer informatie