SET-up: geleerde lessen over de opschaling van e-health

Terugblik op de sessie tijdens de LSH PPS dag 2022
Op 22 maart vond de zevende editie van de Life Sciences & Health publiek-private samenwerking dag plaats. De Stimuleringsregeling E-health Thuis was ook vertegenwoordigd. Tijdens een sessie vertelden Lea Bouwmeester, Pasquelle van Ruiten en Eva Leemhuis de geleerde lessen in de opschaling van e-health na drie jaar SET-up.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis werd in 2019 in het leven geroepen voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren.

SET-up is het ondersteuningsprogramma voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis. Het programma biedt praktische ondersteuning aan gehonoreerde SET-projecten en helpt bij kennisuitwisseling over innovaties in de zorg. De focus van SET-up is praktische ondersteuning en uitwisseling van kennis tussen regionale initiatieven.

Implementatie van e-health

Lea trapte de middag af. Niet alleen zoals we haar kennen als enthousiaste en doortastende moderator, maar ook als onafhankelijke voorzitter van adviescommissie van de SET. Lea heeft in de afgelopen drie jaar heel veel zorgorganisaties gezien die hun plannen voor de opschaling van e-health aan de commissie presenteerden. Ondertussen komen een aantal van de eerste groep aanvragers ook weer bij de commissie terug om hen bij te praten over de vorderingen. Het valt Lea op dat het enthousiasme waarmee de projectleiders over de e-health implementaties vertellen onverminderd hoog is, maar dat zij in de tussentijd tegen allerlei onvoorziene uitdagingen zijn aangelopen. De grootste uitdaging zit meestal in het draagvlak en bewustzijn creëren bij de professionals die ermee aan de slag gaan.  

Welke lessen over de opschaling van e-health halen we uit drie jaar SET-up?

Pasquelle van Ruiten, programmamanager van SET-up, lichtte toe wat de belangrijkste lessen zijn uit de afgelopen drie jaar. Ze gaf aan dat het misschien open deuren lijken, maar dat deze toch vaak worden vergeten door projectleiders als ze eenmaal midden in de implementatiefase zitten. Denk aan lessen als:

  • Begin bij het waarom: visievorming. Wat is het doel en welk probleem lost de e-health toepassing op?
  • Betrek de eindgebruiker en zijn omgeving.
  • Maak werk van draagvlak bij medewerkers. Hoe doe je dat? Benadruk het voordeel van de e-health toepassing voor de medewerkers, laat de mensen op de werkvloer het verhaal doen over de innovatie aan elkaar en ondersteun medewerkers bij het voeren van lastige gesprekken.
  • Focus op duurzame inbedding: zorg vanaf het begin af aan dat je nadenkt over de duurzame inbedding van je e-health toepassing in bijvoorbeeld de reguliere werkprocessen en financiering.

Geleerde lessen vanuit een SET-up deelnemer

Eva Leemhuis van Actief Zorg is een deelnemer van SET-up. Zij vertelde over haar ervaringen met het opschalen van e-health toepassingen. Haar enthousiasme alleen bleek niet voldoende op beeldschermzorg te implementeren binnen haar organisatie. Door vallen en opstaan leerde ze wat écht nodig was: een visie op het gebied van e-health, ondersteuning vanuit het management en de directie. En vooral: enthousiastelingen op de werkvloer. Zij kunnen zorgen voor een olievlekeffect en hun collega’s meekrijgen in de veranderingen en nieuwe werkwijze.

Eva Leemhuis

Afbeelding

Pasquelle van Ruiten

Afbeelding